Naučná stezka Chlum


Chloumek
 
 Sídliště slovanských kovolitců v předpolí hradiště Na Hrádku
 V letech 2000 až 2002 prováděli archeologové na jižním okraji Chloumku záchranný výzkum. V prostoru, kde později vyrostly ro-
 dinné domy, prozkoumali část slovanského sídliště. Objeveny byly četné stopy po obytných a výrobních objektech a také 
 odpadní jámy. Nalezeno bylo mnoho střepů z nádob, kosti a také struska. Obsahuje měď, a dokládá tak místní zpracování barev-
 ných kovů.

 Pověst o hrobu švédského generála
 Jen pár metrů od místa, kde právě stojíte, vidíte veliký kámen. Váže se k němu zajímavá pověst. Podle ní má být pod kamenem 
 pohřben švédský generál i s koněm. Pověst se však jen těžko zakládá na pravdě. Generála bychom pod kamenem hledali
 marně. Stejně tak zůstává pouhou romantickou představou zkazka o nedalekých Švédských šancích, které měli pomocí ple-
 chových přileb navršit vojáci během třicetileté války. Valy vznikly nejpozději v raném středověku, tady o pár set let dříve, než 
 se vůbec třicetiletá válka v Evropě rozhořela. Podobné pověsti jsou jen pozdější ozvěnou dějinných událostí, uchovanou 
 v ústní lidové tradici.

 Původ názvu Chlum a Chloumek
 Název Chlum patří v Čechách k velmi častým. Značí zalesněná návrší nebo vyvýšeniny s dlouhým táhlým hřebenem. 
 Slovo je slovanského původu. 
 Zajímavost: Občané Chloumku od nepaměti vykopávali kameny a hlínu z hlavního valu hradiště Švédské šance. V roce 1935
 kvůli tomu přijel ředitel Archeologického ústavu Karel Buchtela s archeologem Rudolfem Turkem, a po dohodě s místními rolníky 
 ničení valu zastavili.
Nepřevázka   Na hrádku   U dubu   Hradiště   Švédské šance-brána   Pilničky   Nad myslivnou   Zákouty   Nad Střelnicí