Naučná stezka Chlum


Nad myslivnou

 Zlaté poklady z Chlumu
 Čas od času se někomu poštěstí nalézt na Chlumu poklad. Objevují se bronzové zbraně či nástroje z pravěku, méně často stře-
 dověké stříbrné mince. Nalezeny ale byly také předměty z nejdražšího kovu - zlata, a to dokonce na třech místech. Dobrodruhy,
 kteří by se rozhodli také nějaký ten poklad vykopat, musíme důrazně varovat. Nelegální vykopávky jsou přísně trestány, a na 
 případné zatajení vzácných nálezů pamatuje zákon vysokými pokutami!

 První zlatý nález byl učiněn již roku 1888. Tehdy byl čištěn a upravován pramen Boží Voda nedaleko obce Jemníky. Při těchto 
 pracech se našly šperky ze zlatého drátu a další předměty. Kdy, kdo a proč zlaté ozdoby do pramene naházel? Stalo se tak 
 nejspíš na konci mladší doby bronzové, tedy před více než třemi tisíci lety. Původní majitelé ozdob si chtěli tímto způsobem naklonit
 božstva či přírodní síly. Možná, že věděli o léčivých účincích pramene dávno před tím, než zde v 19. století vznikly proslulé
 lázně a sodovkárna.

 Druhý zlatý poklad spatřil světlo světa v roce 2007 v lese u Nové Telibi. Student mladoboleslavského gymnázia tehdy nalezl 
 celkem osm ozdob a klubko ze zlatého drátu. Spolu s ozdobami byly nalezeny také čtyři bronzové sekery. Podobně jako zlato
 z Boží Vody patří poklad z Telibi do mladší doby bronzové. Jeho stáří se pohybuje mezi 3000 - 3300 lety. Dnes je uložen v tre-
 zoru Muzea Mladoboleslavska.
    
 Zlaté ozdoby z pokladu objeveného v Nové Telibi a detail zlatých spirál (foto Filip Krásný).

 K třetímu nálezu zlatých předmětů došlo v létě roku 2013 u Nepřevázky. Vykopány zde byly dvě zlaté ozdoby, které slou-
 žily pro sepnutí pramenů vlasů. Došlo k tomu již ve starší době bronzové, v rozpětí let 1800 - 1700 před naším letopočtem. Vla-
 sové ozdoby z Nepřevázky jsou jediným zlatým pokladem ze starší doby bronzové na Mladoboleslavsku, a zároveň
 jedním z pouhých pěti podobných nálezů v rámci celých Čech.
 
 Zlaté záušnice z Nepřevázky.

 Zajímavost: Celková váha zlatého kovu, který vydal hřbet Chlumu, přesahuje čtvrt kilogramu. 
Nepřevázka  Na hrádku  Chloumek  U dubu  Hradiště  Švédské šance-brána  Pilničky  Zákouty  Nad Střelnicí