Naučná stezka Chlum


Nad Střelnicí
 
 O čem vypovídají nálezy mincí z Chlumu?
 Výčet archeologických nálezů by nebyl úplný bez jedné zvláštní kategorie, mincí. Nacházejí se zde jednotlivě i v menších soubo-
 rech. Každý takový nález vypovídá o událostech dob minulých. Přítomnost lidí v raném středověku dokládají denáry knížete 
 Oldřicha (vládl v letech 1012-1034), a knížat Břetislava I. (1035-1055) a Vratislava II. (1061-1086). Byly objeveny pod staro-
 bylou cestou , spojující hradiště Švédské šance s Mladou Boleslaví. Patřily jistě někomu velmi zámožnému. K jejich ztrátě mohlo 
 dojít v souvislosti s nějakou tragickou událostí.
    
 Denáry knížete Oldřicha. 


 Druhý významný nález představují mince o něco mladší. Jde o známé pražské groše knížete Václava II., syna Přemysla 
 Otakara II.. Václav žil v letech 1271 až 1305, a právě on pražské groše jako první razil. Nalezené mince byly vyraženy z kutno-
 horského stříbra vysoké ryzosti. Možná, že si je uschoval někdo, kdo měl v plánu později se vrátit a svůj majetek zase vy-
 kopat. Co mu v tom ale zabránilo?
 
 Poklad stříbrných mincí - pražských grošů a parvů Václava II. 

 Smutná historie Střelnice
 Místu, kde se právě nacházíte, se ne nadarmo říká Střelnice. Mnozí z místních si vzpomínají na pobyt Rudé armády a na vysoké, 
 zdaleka viditelné betonové terče. Historie vojenského využití této části Chlumu sahá však až do druhé poloviny 19. století. 
 Tehdy zde fungovalo cvičiště rakousko-uherské armády. Po roce 1918 zde cvičila armáda československá. Krvavým písmem 
 se do historie tato místa zapsala v roce 1942, kdy nedaleko odtud nacisté bez soudu zastřelili čtyři české vlastence. 
 Stalo se tak v rámci odvet za atentát na Reinharda Heydricha. Zastřeleni byli četnický velitel mjr. Jaroslav Linaj a boleslavští 
 občané Bohumír Jež, Josef Folprecht a František Chvoj. Střelnice byla vojensky využívána až do roku 1991.


 Zajímavost: Ačkoliv byly v Čechách denáry raženy od 10. století, jejich název je mnohem starší. Byl odvozen z latinského 
 výrazu denarius (dena = deset). Mince nazývané denár byly poprvé raženy již ve 3. století př. Kr. na území římské republiky. 
Nepřevázka  Chloumek  U dubu  Hradiště  Švédské šance-brána  Pilničky  Nad myslivnou  Zákouty  Nad Střelnicí