Naučná stezka Chlum


 Hradiště Švédské šance

 
 K nejvýznamnějším archeologickým památkám Pojizeří patří beze sporu místo, kde se právě nacházíte - pravěké a raně středo-
 věké hradiště Švédské šance. Rozkládá se na výběžku náhorní plošiny s převýšením až 120 m nad okolním terénem. Po výs-
 tupu na val se octnete v nadmořské výšce 366 m n. m. Akropole má rozlohu téměř 4 ha. Od náhorní plošiny ji odděluje val a pří-
 kop. 
 Částečně rozvezený hlavní val má dnes délku 120 metrů, šířku základny 30 metrů a výšku přes 7 metrů. Původně měl podobu 
 hradby ze dřeva a hlíny, čelní strana byla opatřena kamennou zdí, která chránila celou hradbu proti zapálení. Volný prostor na zá-
 padním okraji valu býval hlavní branou do hradiště. Letecké snímkování prokázalo na ploše akropole stopy po dalším, dnes 
 zaniklém valu.

 Co všechno se zde našlo? 
 Od nepaměti jsou na akropoli vyorávány zlomky nádob, kamenné nástroje či kosti zvířat. Mezi méně časté nálezy patří dr-
 tidla na obilí nebo přesleny a závaží, sloužící při výrobě textilu. Kategorii ozdob zastupují skleněné korálky a provrtané zví-
 řecí zuby. Vyorány byly také kamenné a bronzové zbraně, třeba hrot oštěpu. K výjimečným nálezům patří spony na spínání 
 oděvu, patřící Germánům, nebo zlomek nádoby, vyrobené až v daleké říši Franků. Zdaleka nejznámějším je však nález hliněné 
 sošky berana.

 Beránek ze Švédských šancí
 Nejznámějším nálezem ze Švédských šancí je bezesporu malá soška berana (vžilo se pro ni laskavější pojmenování Beránek 
 ze Šancí). Soška byla vytvarována z hlíny v pozdní době kamenné, zhruba před 5500 lety. Ještě před výpalem byl jeden bok 
 beránka vyzdoben symbolem, dnes označovaným jako maltézský kříž. Co však symbolizoval tehdy není známo. Zajímavostí 
 je, že soška je částečně dutá, a dalo se v ní uchovávat menší množství nějaké látky. Mohlo jít o sůl, vonnou mast, lék či
 drogu, kdo ví...
     

 Zajímavost: Na jaře roku 2014 zde byl nalezen jediný předmět, patřící původně Keltům - zlomek náramku z modrého skla. 
 
   
Nepřevázka  Na hrádku  Chloumek  U dubu  Švédské šance-brána  Pilničky  Nad myslivnou  Zákouty  Nad Střelnicí