Naučná stezka Chlum


U dubu

 
 
 Kde odpočívají pradávní obyvatelé Chlumu? 
 Lesní partie Chlumu ukrývají hroby dávných obyvatel Švédských šancí a okolních sídlišť. Na některých z nich se dodnes zachovaly 
 nenápadné náspy - mohyly. Přestože vznikaly v 8. až 9. století po narození Krista, patří ještě pohanům. Ti své mrtvé spalovali a
 jejich popel pohřbívali pod mohyly. Přitom se jistě odehrávaly různé rituály, tance či hostiny. Rozbité nádoby a další předměty byly
 potom přidány k popelu nebožtíka. V pláštích mohyl nacházejí archeologové spíše skromné předměty - střepy, železný nožík, 
 skleněné korálky, vzácněji celou nádobu, zdobenou pro Slovany typickou vlnicí. Spálené ostatky někdy bývaly ukládány i mimo 
 mohyly. Po těchto jednoduchých pohřbech se obvykle žádné stopy nezachovaly. Skupiny mohyl , tvořící kdysi jistě mnohem 
 rozsáhlejší mohylníky, můžete najít na Chlumu dodnes. Nejbližší se rozkládá v lese Kněžský, kousek od vysílače za vašimi zády. 
 Další leží nad řepovskou cihelnou, v lese Studeném u Bojetic i jinde. Lze předpokládat, že některé z mohyl zůstávají doposud 
 neobjevené.Šíření křesťanské víry zapříčinilo celospolečenské změny, které se projevily také změnou pohřebních zvyklostí. Od
 10. století nastupuje pohřbívání koster do hrobů bez mohylových náspů. Kostrové hroby z raného středověku prozkoumali 
 archeologové například v Řepově, Kosmonosech, Horních Stakorech, a nejvíce potom na Staroměstském náměstí v Mladé Boles-
 lavi.

 Rudolf Turek (1910-1991)
 Četná mohylová pohřebiště, skrytá v lesích Chlumu, vzbudila odborný zájem mladoboleslavského rodáka Rudolfa Turka. 
 Odborník na archeologii Slovanů zkoumal mohyly v Zákoutí nedaleko řepovské cihelny, u Vinařic v lese Studený a Kněžský 
 a na dalších místech. Jeho výzkumy pomohly utvářet představu o pohřbívání Slovanů. 
 Tip: Chcete-li si mohyly prohlédnout, vydejte se od zastavení č. 6 (Švédské šance - rozcestí) po cestě doprava směrem k vy-
 sílači. U vysílače se vydejte vpravo podle plotu. Zhruba po stopadesáti metrech uvidíte za plotem několik mohylových náspů. 
 Odbočka k mohylám vám zabere jen pár minut. Nezapomeňte se ale potom vrátit na trasu Naučné stezky k zastavení č. 6. 
 Čeká vás ještě spousta zajímavostí! 

 
   
Nepřevázka  Na hrádku  Chloumek  Hradiště  Švédské šance-brána  Pilničky  Nad myslivnou  Zákouty  Nad Střelnicí