Otevřeno denně 
 mimo pondělí
 květen - září  říjen - duben
 9-12, 13-17   9-12, 13-16

 Vstupné
 plné 40,-Kč, snížené 20,-Kč
 herna s programem 30,-Kč
 dílny k výstavám 40,-Kč

 Mapa

najdete nás také
na Facebooku


 Muzeum Mladoboleslavska
je příspěvkovou organizací
Středočeského kraje
 
 
Dokumenty
Zpráva o činnosti
Plán činnosti
 

Další odkazy 

Statutární město
Mladá Boleslav


Informační centrum


 Atlas Česka
 
  InfoČesko.cz


 TOPlist
 
 
 na úvod   o muzeu  expozice   sbírky  výstavy   herna   pro školy  archiv   knihy   pobočky   kontakty  
 Naučná stezka Chlum
 
 Nad Střelnicí
 
 O čem vypovídají nálezy mincí z Chlumu?
 Výčet archeologických nálezů by nebyl úplný bez jedné zvláštní kategorie, mincí. Nacházejí se zde jednotlivě i v menších soubo-
 rech. Každý takový nález vypovídá o událostech dob minulých. Přítomnost lidí v raném středověku dokládají denáry knížete 
 Oldřicha (vládl v letech 1012–1034), a knížat Břetislava I. (1035–1055) a Vratislava II. (1061–1086). Byly objeveny pod staro-
 bylou cestou , spojující hradiště Švédské šance s Mladou Boleslaví. Patřily jistě někomu velmi zámožnému. K jejich ztrátě mohlo 
 dojít v souvislosti s nějakou tragickou událostí.
    
 Denáry knížete Oldřicha. 


 Druhý významný nález představují mince o něco mladší. Jde o známé pražské groše knížete Václava II., syna Přemysla 
 Otakara II.. Václav žil v letech 1271 až 1305, a právě on pražské groše jako první razil. Nalezené mince byly vyraženy z kutno-
 horského stříbra vysoké ryzosti. Možná, že si je uschoval někdo, kdo měl v plánu později se vrátit a svůj majetek zase vy-
 kopat. Co mu v tom ale zabránilo?
 
 Poklad stříbrných mincí - pražských grošů a parvů Václava II. 

 Smutná historie Střelnice
 Místu, kde se právě nacházíte, se ne nadarmo říká Střelnice. Mnozí z místních si vzpomínají na pobyt Rudé armády a na vysoké, 
 zdaleka viditelné betonové terče. Historie vojenského využití této části Chlumu sahá však až do druhé poloviny 19. století. 
 Tehdy zde fungovalo cvičiště rakousko–uherské armády. Po roce 1918 zde cvičila armáda československá. Krvavým písmem 
 se do historie tato místa zapsala v roce 1942, kdy nedaleko odtud nacisté bez soudu zastřelili čtyři české vlastence. 
 Stalo se tak v rámci odvet za atentát na Reinharda Heydricha. Zastřeleni byli četnický velitel mjr. Jaroslav Linaj a boleslavští 
 občané Bohumír Jež, Josef Folprecht a František Chvoj. Střelnice byla vojensky využívána až do roku 1991.


 Zajímavost: Ačkoliv byly v Čechách denáry raženy od 10. století, jejich název je mnohem starší. Byl odvozen z latinského 
 výrazu denarius (dena = deset). Mince nazývané denár byly poprvé raženy již ve 3. století př. Kr. na území římské republiky. 
© Muzeum Mladoboleslavska
Muzeum Mladoboleslavska, Hrad 1 - Staroměstské náměstí, Mladá Boleslav 293 01