Otevřeno denně 
 mimo pondělí
 květen - září  říjen - duben
 9-12, 13-17   9-12, 13-16

 Vstupné
 plné 40,-Kč, snížené 20,-Kč
 herna s programem 30,-Kč
 dílny k výstavám 40,-Kč

 Mapa

najdete nás také
na Facebooku


 Muzeum Mladoboleslavska
je příspěvkovou organizací
Středočeského kraje
 
 
Dokumenty
Zpráva o činnosti
Plán činnosti
 

Další odkazy 

Statutární město
Mladá Boleslav


Informační centrum


 Atlas Česka
 
  InfoČesko.cz


 TOPlist
 
 
 na úvod   o muzeu  expozice   sbírky  výstavy   herna   pro školy  archiv   knihy   pobočky   kontakty  
 Naučná stezka Chlum
 
 Pilničky
 
 Tajemství Pilniček
 Hluboké údolí pod vámi je od nepaměti nazýváno Pilničky, a váže se k němu zajímavá pověst. Kdysi dávno zde totiž mělo dojít ke 
 strašlivé katastrofě, při níž se do země propadlo celé město! Pověst o propadlém městě může mít kořeny v hojném výskytu 
 archeologických nálezů na hradišti Švédské šance. Jak jinak si mohl prostý člověk vysvětlit původ zbytků nádob či nářadí, které
 zde pravidelně vyorával?
 
 Kamenný žernov.

 Pověst o městě Pilničkách, které pohltila zem
 Zapadlé město na Chlumu. Před mnoha a mnoha léty stávalo na Chlumu město. Všichni obyvatelé města byli veselí, nikdy se 
 nezarmoutili, nebylo mezi nimi nespokojených ani chudých. Jednou přišel do města chudý poutník. Bylo mu divné, že se všichni 
 tak veselí, zeptal se proto nejblíže stojícího chlapce: „Pověz mi, chlapče, proč se každý den tak veselíte?“. Oslovený se naň po-
 díval, ale když viděl, že před ním stojí chudý muž, ani mu neodpověděl. Totéž učinilo několik jiných. Poutník, roztrpčen bez-
 ohledností těchto lidí, odcházel z města a pravil: „Trest boží vás nemine!“. A vyplnilo se. Jakmile opustil město, uslyšel veliký
 hřmot. Ohlédl se a s podivem pozoroval, jak se město jakoby řítí do propasti a za chvíli nebylo po něm ani památky. A dnes,
 když přiložíme prý ucho k zemi v oněch místech, kde stávalo město, zaslechneme slabé doznívání hudby a hlasy obyvatelů
 propadlého města.

 Smírčí kříž kata z Dobrovice
 Neprávem zapomenutou památkou na doby dávno minulé je torzo smírčího kříže. Dal ho vystavět v roce 1779 Jan Růžička, 
 kat z Dobrovice. Do dnešních dnů se dochovalo jen povalené torzo, které najdete v křoví necelých 100 metrů odtud. Ptáte se, 
 proč zrovna tam? Původní cesta z Dobrovice do Mladé Boleslavi vedla právě tudy, a mistr krvavého řemesla Růžička po ní často
 kráčel do města, kde konal svou děsivou práci. Kříž dal vystavět na sklonku svého života jako odčinění za bolest, kterou 
 musel jiným působit.
 

 Zajímavost: Popravčí meč Jana Růžičky se dochoval až do dnešních dnů. Prohlédnout si ho můžete v Muzeu města Dobrovice. 
  
© Muzeum Mladoboleslavska
Muzeum Mladoboleslavska, Hrad 1 - Staroměstské náměstí, Mladá Boleslav 293 01