Otevřeno denně 
 mimo pondělí
 květen - září  říjen - duben
 9-12, 13-17   9-12, 13-16

 Vstupné
 plné 40,-Kč, snížené 20,-Kč
 herna s programem 30,-Kč
 dílny k výstavám 40,-Kč

 Mapa

najdete nás také
na Facebooku


 Muzeum Mladoboleslavska
je příspěvkovou organizací
Středočeského kraje
 
 
Dokumenty
Zpráva o činnosti
Plán činnosti
 

Další odkazy 

Statutární město
Mladá Boleslav


Informační centrum


 Atlas Česka
 
  InfoČesko.cz


 TOPlist
 
 
 na úvod   o muzeu  expozice   sbírky  výstavy   herna   pro školy  archiv   knihy   pobočky   kontakty  
 Naučná stezka Chlum
 
 Zákouty
 
 Kopí a oštěpy dávných válečníků
 Zbraně byly ukryty u pradávné cesty, vedoucí k hradišti na temeni Chlumu. Před více než 3500 lety zde někdo vykopal jámu a 
 dno vyložil kameny, na které pečlivě vyskládal bronzové hroty. Ostré špičky nasměřoval přesně na západ. Uschovány (nebo 
 obětovány?) byly dva hroty kopí a dva hroty oštěpů. Jeden z oštěpů byl dokonce použit – svědčí o tom stopy nárazu na jeho 
 špičce. Hroty patří do starší doby bronzové, tedy do tzv. únětické kultury. Ta je datována do rozpětí let 2000 – 1550 let př. n. l.
 
 Hroty v poloze, v jaké byly ve starší době bronzové uloženy do země (foto Tomáš Lepka).  Sekery a dýka z bronzu
 Druhý poklad je tvořen bronzovými sekerami a čepelí dýky. Těžko soudit, proč byly tyto předměty do země uloženy. Mohlo
 jít o rituál pro získání přízně bohů či přírodních sil, stejně jako o uschování soukromého majetku. Otázkou také zůstává, proč byly 
 společně se dvěma nepoškozenými sekerami uloženy i dva poškozené (a tedy nefunkční) předměty, tedy sekera s ulomeným
 týlem a dýka bez rukojeti. Tento poklad patří do přelomu starší a střední doby bronzové. Uschován tedy byl zhruba před 3 500 lety.

 
 Nádoba plná seker a veliký nánožník navrch
 Nejčerstvější z nálezů spatřil světlo světa v létě roku 2014. Je zajímavý především složením a způsobem uložení. Tvoří jej celkem 
 devět bronzových seker, z části uložených do keramické nádoby. Ta byla i s obsahem ukryta u paty velkého kamene.
 Vedle nádoby byl objeven ještě desátý bronzový předmět – masivní ozdoba nohy, zvaná nánožník. Poklad byl do země ulo-
 žen před bezmála čtyřmi tisíci let, ve starší době bronzové.
  


 Zajímavost: Poklad kopí a oštěpů je v tomto složení znám z celých Čech jen jeden jediný. 
© Muzeum Mladoboleslavska
Muzeum Mladoboleslavska, Hrad 1 - Staroměstské náměstí, Mladá Boleslav 293 01