Otevřeno denně 
 mimo pondělí
 květen - září  říjen - duben
 9-12, 13-17   9-12, 13-16

 Vstupné
 plné 40,-Kč, snížené 20,-Kč
 herna s programem 30,-Kč
 dílny k výstavám 40,-Kč

 Mapa

najdete nás také
na Facebooku


 Muzeum Mladoboleslavska
je příspěvkovou organizací
Středočeského kraje
 
 
Dokumenty
Zpráva o činnosti
Plán činnosti
 

Další odkazy 

Statutární město
Mladá Boleslav


Informační centrum


 Atlas Česka
 
  InfoČesko.cz


 TOPlist
 
 
 na úvod   o muzeu  expozice   sbírky  výstavy   herna   pro školy  archiv   knihy   pobočky   kontakty  
 Výstavy v hlavním sále - rok 2015
 Historické cukrárny (14.11. 2015-3.1. 2016)
 Na výstavě pořádané ve spolupráci s letohrádkem Mitrovských v Brně se
 návštěvníci se seznámili s prostředím cukráren i prodejen cukrovinek za první 
 republiky, nahlédli do historie cukrářského řemesla a dozvěděli se ledacos 
 o hisorii výroby čokolády, marcipánu, zmrzliny či dortů. 
 Cukrářská výstava pokračovala i v Muzeionu, kde je pozornost soustředěna
 na historii mladoboleslavských cukrářství. 
 

 Židovské tradice a zvyky na Mladoboleslavsku (23.6.-1.11. 2015)
 Expozice představila velmi vzácných a cenných exponátů, jejichž 
 historie je z hlediska regionu vskutku ojedinělá. Mladá Boleslav byla 
 totiž v minulosti jediným místem v Českých zemí, kde na sklonku 19. 
 století vzniklo obecní židovské muzeum. Sbírka se rozrůstala a v ro-
 ce 1938 zahrnovala již cca 500 exponátů, mezi něž patřily vzácné
 synagogální opony, pláštíky na Tóru, stříbrné liturgické předměty,
 hebrejské tisky a dokumenty. Ve válečných letech 1940-1942 byla 
 sbírka mladoboleslavského židovského muzea převezena do Prahy,
 aby se zabránilo její zkáze. V současné době jsou zmiňované před-
 měty majetkem Židovského muzea v Praze. Na výstavě tak téměř
 po 80 letech mohli návštěvníci zhlédnout část tohoto unikátního sou-
 boru nedozírné hodnoty opět v Mladé Boleslavi.
 


 Bombardování Mladé Boleslavi a květen 1945 (21.4.-14.6. 2015)
 Výstava připomínající nálet na město 9.5. 1945. Tvůrci výstavy, členové
 Jednoty Československé obce legionářské v Mladé Boleslavi, při její 
 přípravě zúročili letitý výzkum tématu i nová zjištění vojenských a letec-
 kých historiků. Návštěvníci se tak dověděli o ozbrojeném odporu povs-
 talců a květnové situaci ve města, ale také o důvodech, které vedly so-
 větské velení k osudovému rozhodnutí bombardovat dopravní uzly na
 sever od Prahy. Na výstavě byly k vidění rovněž desítky dobových fo-
 tografií a další historické dokumenty a exponáty.
 

 Volte správný velociped! 14.2.-12.4. 2015)
 Výstava historických bicyklů připravená ve spolupráci s Národním tech-
 nickým muzeem, Muzeem města Mnichovo Hradiště, Muzeem Bakovska, 
 Archivem společnosti Škoda Auto a soukromými sběrateli.
 

 
 Další akce muzea
 
 Archivy z předchozích let
 Hlavní výstavní sál 
                 - rok 2016
                 - rok 2014
                 - rok 2013
                 - rok 2012
                 - rok 2011
                 - rok 2010
                 - rok 2009 
                 - rok 2008
  
 Galerie na arkádě - rok 2015
Průvodce prvorepublikovou Boleslaví
(3.11. 2015-3.1. 2016)

Fotografická výstava provedla návštěvníky
městem za první republibliky, tedy
v letech 1918-1938. Průvodce Boleslaví byl roz-
vržen po jednotlivých čtvrtích a byl pojat jako 
koláž dobových fotografií a novinových
 výstřižků, které zachycovaly nejen podoby 
tehdejšího města, ale i zajímavé události 
s konkrétními místy spojené.


Maria Varvodič - Obrazy
(19.9.-1.11. 2015)

Leitenbergerova vila v Josefově Dole
(30.6.-13.9. 2015)


Zvířetice
(7.4.-28.6. 2015)

Zřícenina hradu Zvířetice je oblíbeným
výletním cílem a přirozenou dominantou 
údolí Jizery. 
Na výstavě jsme se pokusili přiblížit jednak
stručnou historii hradu a především pak velké
množství obrazového materiálu, na kterém jsou 
zachyceny proměny podob hradu od po-
čátku 19. století až po současnost.

Foto Sapiens
fotografie Petra Jílka
(14.2.-5.4. 2015)
  Archivy z předchozích let
  Galerie na arkádě 
rok 2016
rok 2014
rok 2013
rok 2012
rok 2011
rok 2010
rok 2009
 rok 2008
  
© Muzeum Mladoboleslavska
Muzeum Mladoboleslavska, Hrad 1 - Staroměstské náměstí, Mladá Boleslav 293 01