Otevřeno denně 
 mimo pondělí
 květen - září  říjen - duben
 9-12, 13-17   9-12, 13-16

 Vstupné
 plné 40,-Kč, snížené 20,-Kč
 herna s programem 30,-Kč
 dílny k výstavám 40,-Kč

 Mapa

najdete nás také
na Facebooku


 Muzeum Mladoboleslavska
je příspěvkovou organizací
Středočeského kraje
 
 
Dokumenty
Zpráva o činnosti
Plán činnosti
 

Další odkazy 

Statutární město
Mladá Boleslav


Informační centrum


 Atlas Česka
 
  InfoČesko.cz


 TOPlist
 
 
 na úvod   o muzeu  expozice   sbírky  výstavy   herna   pro školy  archiv   knihy   pobočky   kontakty  
 Výstavy v hlavním sále - rok 2016
 Svět kostiček
 (3.12. 2016-5.2. 2017)
 
 Výstava byla autorským dílem Ing. Arch. Petra Šimra a byly na ní předsta-
 veny nejrůznější sestavy známé stavebnice LEGO. 

 Listopady
 (8.10. 2016-5.2. 2017)
 
 Výstava byla připravena ve spolupráci s Univerzitou Karlovou a připomí-
 nala nejen 17. listopad 1989, ale také 17. listopad 1939.
 
 Čína
 (21.6.-25.9. 2016)
 
 Celá výstava byla koncipována jako hold nejen čínskému řemeslnému umu
 a preciznosti provedení ale také čínskému umělci, který vytváří svá díla 
 v souladu s přírodou, pokorou a poezií. 
 Výstava byla připravena ve spolupráci s Národní Galerií v Praze, Severo-
 českým muzeem v Liberci a Národním muzeem – Náprstkovým muzeem
 asijských, afrických a amerických kultur v Praze. 


 Historické motocykly
 (30.4.-12.6. 2016)
 
 Muzeum Mladoboleslavska připravilo pro milovníky historických motocyklů 
 československé poválečné výroby výstavu, na níž byla představena ko-
 lekce motocyklů ze sbírek Národního technického muzea a soukromých sbě-
 ratelů. K vidění byla například legendární Jawa 250 pérák, prototyp Jawa 
 Athena, či unikátní  kapotovaná Jawa 50 mustang určená pro vývoz do 
 Anglie. Návštěvníci 

 Skauting pro život - 100 let Junáka v Mladé Boleslavi
 (24.2.-24.4. 2016)
 Na výstavě připravené ke stému výročí skautingu v Mladé Boleslavi byly
 k vidění skautské kroje, historické skautské pohlednice, odznaky, časopisy,
 fotografie a další zajímavé dokumenty. Jedním z nich byla například korespon-
 dence Jiřího Wolkera a jeho matky se zakladatelem Junáka A. B. Svojsíkem. 
 Část výstavy byla věnovaná vodáckým expedicím, které od roku 1993 pod-
 nikla boleslavská Osmička. Kromě raftu a vodáckého vybavení si návštěvníci
 mohli prohlédnout i všechny expediční vlajky a fotografie pořízené například 
 na Aljašce nebo v Laponsku. 
 Výstavu připravili skauti a skautky boleslavských oddílů a sběratel Václav
 Windy Nosek z Neratovic. 
 
 

 
 
 
 Archivy z předchozích let
 Hlavní výstavní sál - rok 2015
                 - rok 2014
                 - rok 2013
                 - rok 2012
                 - rok 2011
                 - rok 2010
                 - rok 2009 
                 - rok 2008
  
 Galerie na arkádě - rok 2016
Radouč - známá i neznámá
(6.9.-2.10. 2016)

Radouč je cenným přírodním územím
s unikátním společenstvím živočichů
a rostlin. Pro svoji jedinečnost byla 
Radouč vyhlášena jako evropsky 
významná lokalita a její část jako ná-
rodní přírodní památka. Výstavu při-
pravil RNDr. Antonín Kůrka ve spo-
lupráci se ZO ČSOP Klenice.

Příběh bourání II. - náměstí Míru
(5.7.-4.9. 2016)

Druhý díl výstavy o Döbertově přestavbě
Mladé Boleslavi byl věnován jejímu
postupu na náměstí Míru.
Demolice zde začaly v polovině roku 
1965 a nová podoba náměstí se pak
utvářela až do poloviny 70. let. 

Úhel pohledu
výstava prací absolventů ZUŠ
(7.5.-3.7. 2016)

Jak napovídá název výstavy, jednalo se 
o individuální práce s vlastním výtvarným 
pohledem na věc. Pracovali na nich starší stu-
denti výtvarného oboru a zejména žáci, kteří 
končí první nebo druhý stupeň výtvarného
vzdělávání na ZUŠ.


Příběh bourání I.
náměstí Republiky a třída TGM
(23.2.-1.5. 2016)

Výstava představila na několika desítkách
 fotografií proměnu, kterou prošla v průběhu 
 60. let 20. století dnešní třída T. G. Masa-
ryka a náměstí Republiky.

  Archivy z předchozích let
  Galerie na arkádě 
rok 2015
rok 2014
rok 2013
rok 2012
rok 2011
rok 2010
rok 2009
 rok 2008
  
© Muzeum Mladoboleslavska
Muzeum Mladoboleslavska, Hrad 1 - Staroměstské náměstí, Mladá Boleslav 293 01