Fotogalerie z projektu - Znáš své město? aneb Boleslavské ismy - duben 2016

 Od dubna 2016 probíhal pod hlavičkou Muzea Mladoboleslavska nový díl vzdělávacího programu pro školy "Znáš své město?" -  tentokrát s podtitulem
 "Boleslavské ismy". Studenti gymnázií a žáci 2. stupně základních škol se zde seznámili s architektonicky významnějšími stavbami Mladé Boleslavi. 
 Obecné informace o tzv. historismech druhé poloviny 19. století a dalších směrech počátku 20. století se zde propojovaly s místní historií. A aby to 
 omladinu bavilo, byla během vycházky použita i moderní technologie v podobě tabletů a chytrých telefonů. Například k vyřešení úkolů  v pracovních
 listech potřebovali účastníci nejen písemné prameny a historické fotografie, ale také soubor předem připravených videosekvencí. Ty jim umožnily 
 nahlédnout do interiérů budov a posoudit mnohdy zachovalé dobové vybavení, které by jinak studentům při vycházce zůstalo skryto. Imaginární i „sku-
 teční“ obyvatelé tehdejšího města pomohli v krátkých videích zprostředkovat střípky regionální historie vážící se k té které stavbě. Závěr programu 
 vyvrcholil on-line soutěží s chytrými telefony, která prověřila kvalitu a množství zapamatovaných informací.
 Poděkování za vstřícnost při přípravě programu patří vedení i zaměstnancům hned několika boleslavských institucí – především pak Městskému divadlu, 
 TJ Sokol, Gymnáziu Dr. Josefa Pekaře a Střední průmyslové škole. Stejně tak patří dík nadšeným členům dramatického kroužku při Městském divadle, 
 kteří oživili někdejší obyvatele „staré“ Mladé Boleslavi. 
                                                                                                                  zpět na archiv dílen
                                                                                                          zpět na úvodní stránku muzea
 
 
       
 V sokolovně                                    Na Výstavišti 

               
      U starosty Šeráka                     U neobarokního gymnázia 

       
  Před oponou divadla            U Krohovy průmyslové školy     Dotkli jsme se židovské historie města© Muzeum Mladoboleslavska
Muzeum Mladoboleslavska, Hrad 1 - Staroměstské náměstí, Mladá Boleslav 293 01