Fotogalerie z leních prázdninových dílen - Létem světem s muzeem aneb Čína s Yajing - srpen 2016

 Výtvarně zaměřené příměstské tábory Muzea Mladoboleslavska již mají svou dlouholetou tradici. Symbolickým průvodcem toho jedenáctého z nich byla holčička 
 Yaing. S její pomocí účastníci nahlédli pod pokličku mnoha čínských objevů. Rozluštili tajemství výroby papíru, vyzkoušeli si malbu na hedvábí (tedy na látku, která 
 se kdysi obchodníky na Hedvábné stezce vyvažovala zlatem) a taktéž se pokusili částečně proniknout do umění kaligrafie ( uměleckého písma sloužícího nejen 
 k vyjádření myšlenek, ale i k předvedení abstraktní krásy linií čínského písma). Když si děti v Konfuciově kvízu ověřily, že taktéž tuš spadá do čínských objevů 
 (první tekutá tuš byla vyrobena ve 3. století p. n. l. za dynastie Chin), věnovaly se následně několik hodin „čínské tušové malbě“. Výsledné obrázky si pak odná-
 šely na svitcích připomínajících klasické čínské hedvábné pasparty, jaké bylo možné vidět vidět například i na sbírkových exponátech Národní galerie vystavených 
 v Muzeu Mladoboleslavska. Tím však muzejní program zdaleka nekončil, následovala batika, výroba lampionů a razítek zvěrokruhu. Základním motivem voskových 
 batik se stal drak, kterého si za svůj symbol zvolili dokonce i samotní čínští císaři. Čínský drak je na základě mytologie chápán jako spolutvůrce čínské civilizace 
 a udržovatel nejvyšší harmonie mezi zemí a nebesy. Tento mytologický tvor oplývá pozitivní energií a nejvyššími ctnostmi. Ve výstavním sále muzea našly děti
 hned několik desítek draků a mohly tedy podrobně prozkoumat jejich podobu. Poté se štětcem namočeným v horkém vosku pečlivě snažily zobrazit jeho lví tlapy, 
 orlí drápy, jelení paroží, kapří šupiny, sumčí vousy a další charakteristické rysy. Teprve váleček s barvou dokázal, zda se dílo podařilo. Roztavený vosk taktéž
 posloužil k vytvoření průsvitných čínských znaků na papírových lampionech. Lampionová slavnost se v Číně koná na počest 1. úplňku v roce a dodnes tam 
 v danou dobu lidé po setmění vyrážejí do ulic s lucernami všech tvarů a velikostí. Zářivé barvy těch našich „boleslavských“ lampionů rozsvítily okolí stanu, kde
 se konala závěrečná, dětmi vlastnoručně uvařená čínská hostina.Letošní muzejní tvoření bylo mnohdy nesnadné, vyžadující čas, trpělivost a velké nasazení
 malých výtvarníků, ale výsledná díla, která děti v závěru týdne nainstalovaly na hradním nádvoří, překvapila svou lehkostí tahů a radostnými barvami. Na slav-
 nostní vernisáži účastníci týdenního programu „Letem světem s muzeem aneb Čína s Yaing“ přivítali rodiče a přátele v tričkách s otisknutým znamením odpoví-
 dajícím roku jejich narození dle čínského zvěrokruhu. Razítka zvěrokruhu tak společně se svitky, lampiony, obrázky na hedvábí, vějíři z ručního papíru a dračími 
 batikami dotvořily úžasnou dětskou výstavu inspirovanou uměním staré Číny.
                                                                                                                  zpět na archiv dílen
                                                                                                          zpět na úvodní stránku muzea
 Motivační rozprava a výroba papíru 
      

 Papírové vějíře a malba na hedvábí
      

 Tušová malba
                 

 Kaligrafie, malba voskem a vosková batika
     

 Dračí vosková batika
     

 Výroba razítek se znamením zvěrokruhu, potisk triček, výroba lampiónů
     

 Příprava hostiny, hostina a vernisáž
     
 
  
© Muzeum Mladoboleslavska
Muzeum Mladoboleslavska, Hrad 1 - Staroměstské náměstí, Mladá Boleslav 293 01