Fotogalerie z řemeslných dílen - Sladké Vánoce - listopad - prosinec 2015
 
 Od 24. listopadu do 16. prosince 2015 nabízelo naše muzeum školám program s názvem Sladké Vánoce. V hlavním výstavním sále se děti hravou formou 
 seznámily s prostředím cukráren i prodejen cukrovinek za první republiky, nahlédly do historie cukrářského řemesla a dozvěděly se ledacos o historii výroby 
 čokolády a zmrzliny. Děti během vyprávění figurovaly jako členové cukrářského cechu a byly aktivně zapojovány do prohlídky výstavy. Druhá část školního
 programu už tradičně patřila malé řemeslné dílničce v Muzeionu. K dispozici bylo obarvené mandlové těsto a obrázky, na nichž bylo zachyceno cukrářské 
 umění prvorepublikových mistrů. Malí cukráři i cukrářky si na vlastní kůži vyzkoušeli svou zručnost a na závěr si odnášeli svá cukrátka s sebou. Vše se ode-
 hrávalo – jak jinak – v prostředí cukrárny a cukrářské dílny. Výstava v Muzeionu byla zaměřena na historii mladoboleslavských cukrářství. Velkoplošné panely
 s množstvím dobových fotografií napovídaly, kam se v Mladé Boleslavi dříve chodívalo mlsat – pro příklad uveďme alespoň Splídkovi a Davídkovi v Železné 
 ulici, Škraňkovi pod Pražskou bránou,  Vokálovi na Staroměstském náměstí či třeba Havelkovi a Paulusovi v Nádražní ulici. Pro širokou veřejnost byla cukrářs-
 ká dílna k dispozici 19. 12. 2015 v rámci tradiční akce „Putování k betlému“. 
                                                                                                                  zpět na archiv dílen
                                                                                                         zpět na úvodní stránku muzea
                video
 Komentovaná prohlídka výstavy          
    

    

 Cukráři a cukrářk\
     

    

 Výrobky a dílna pro veřejnost
    
     
    

 
© Muzeum Mladoboleslavska
Muzeum Mladoboleslavska, Hrad 1 - Staroměstské náměstí, Mladá Boleslav 293 01