Fotogalerie z projektu - Hysterické scénki lucemburské - duben, květen 2017

 Vzdělávací program „Hysterické scénki lucemburské“ navázal na výstavu „Lucemburské opráski“, která přinesla zcela netypický pohled na české země 
 v období vrcholného středověku a to konkrétně pohledem autora populárního komiksu „Opráski sčeskí historje“. Cílem programu bylo seznámit účastníky
 s panovnickým rodem Lucemburků. Humornou nadsázku celého programu podpořily zvolené metody dramatické výchovy.
 Po zevrubném seznámení s autentickými středověkými exponáty (lucemburské motivy na keramických kachlích, dobové nádobí, mince, husitské zbraně) 
 si účastníci zahráli hru na sochy. Postupně se samostatně snažili předvést předměty (královský trůn, erbovní zvíře - lva či orla, husitské zbraně - cep či
 řemdih), ve dvojicích pak osoby (král, rytíř, papež) a ve skupinách situace (korunovace, rytířský turnaj, církevní koncil). Po tomto motivačním cvičení, které 
 částečně umožnilo navodit atmosféru doby a rozvrstvení společnosti, si žáci ve skupinách připravili medailonek o vylosované historické postavě (Jan Lu-
 cemburský, Karel IV., Václav IV., Zikmund …). Na základě Jazova zábavného komiksu pak vytvářeli „živé obrazy“ týkající se života Lucemburků. K dispozici
 měli škrabošky důležitých postav, kostýmy a drobné rekvizity. S pomocí na místě vzniklých originálních fotografií poté žáci na PC v muzejní herně vytvo-
 řili vlastní stripy, doplnili je svými texty a popřípadě myší dokreslili detaily. Přes volnost zpracování tématu byl kladen důraz na historický základ a souvislost 
 s autentickými exponáty z období středověku, které výstavu doplňovaly. Netradiční forma programu využívala především zážitkovou formu učení a přispěla 
 k  upevnění získaných znalostí (kdo zná dobře historii, dokáže rozehrát vtipné pointy a jen ten, kdo umí pravopis, dokáže si pohrát s dvojsmyslností úmysl-
 ných chyb…). 
 Program vyšel z Rámcově vzdělávacího programu pro Základní vzdělávání a Střední odborné vzdělávání. Rozvíjel sociální a kulturní kompetence a pokrýval 
 vzdělávací oblasti Člověk a společnost, Člověk a svět práce, Umění a kultura.
 Vzdělávací obory: Dějepis - Křesťanství, Středověká Evropa Výchova k občanství- Člověk ve společnosti Výtvarná výchova – Uplatňování subjektivity 
 Člověk a svět práce – Využití digitálních technologií I nformační a komunikační technologie – Zpracování a využití informací Dramatická výchova

 Klíčová slova: vrcholný středověk, Jan Lucemburský, Karel IV., Václav IV., Zikmund, Jan Hus, církev, vysoká šlechta, král a císař

 Stupeň vzdělávání: 4 .- 9. třídy ZŠ, SŠ, osmiletá gymnázia

 Délka programu: 3 hodiny (z důvodu pouhých 2 ks PC na druhou část programu; část třídy, která zrovna nevytvářela komiks, hrála připravené
 „opráskové“ hry.
                                                                                                                  zpět na archiv dílen
                                                                                                          zpět na úvodní stránku muzea
 
 
      
   Václav IV. a Žofie                                     U deskové hry Z mněsta do mněsta 

      
   Tvorba komiksu                                     Rytířský turnaj     


      
   Papež                                              Mistr Jan na hranici

      
   Kostnický koncil                                     Korunovace 

     
  Karel IV. stavitel                                     Jan Lucemburský 

     
  Jan Lucemburský                                    Divná rodina

© Muzeum Mladoboleslavska
Muzeum Mladoboleslavska, Hrad 1 - Staroměstské náměstí, Mladá Boleslav 293 01