Fotogalerie z tvůrčích dílen - Brahma, Višnu, Šiva aneb Indické variace - září 2013

 Tři stovky školáků z mladoboleslavského regionu se v průběhu září 2013 věnovaly v muzeu šperkům indických žen a jejich oděvům v podobě tradičních sárí. Většina
 z děvčat si nechala dát na čelo razítko bindy a všichni společně jsme se naučili indický pozdrav. Mnozí si díky dramatizaci, která byla součástí indického vzdělávacího
 programu, zapamatovali hlavní božskou trojici - Brahmu, Višnu a Šivu. Plastiky hinduistických božstev si děti nejprve prohlédly na výstavě a poté se některé z jejich
 podob snažily ve skupinkách vyjádřit pomocí tzv. živých obrazů. I díky této aktivitě možná pochopili, že „každý bychom měli respektovat víru druhých“ – jak už ostatně
 pravil jeden z nejvýznamnějších panovníků Indie Ašóka.
 Mladším návštěvníkům se dojmy z indické výstavy vybavili třeba až ve škole při vybarvování mandaly, kterou v muzeu obdrželi. Ta totiž vycházela z podoby precizně
 zdobeného podnosu ze sbírek Náprstkova muzea a právě u obdobných exponátů jsme upozorňovali na kovolijecké a kovotepecké dovednosti zručných indických 
 řemeslníků. Atraktivním se stala i následná výroba rolničkových nánožních kruhů a zvonících tamburínek v Muzejní herně. Tyto předměty si pak každý po programu 
 odnášel domů jako suvenýr z muzea. Závěr programu pro školy představovala takřka bojová hra – hledání sloupů krále Ašóky a luštění tajemných nápisů. 

                                                                                                                  zpět na archiv dílen
                                                                                                          zpět na úvodní stránku muzea
 video
 pracovní listy
 Avatáry Višnua - živé obrazy
  
 želva                                       ryba

  
 ryba                                       půl člověk, půl lev

 Výroba indických tamburín
  

  

 Výroba rolničkových nákotníků
  

 Na výstavě 
  

  
 
© Muzeum Mladoboleslavska
Muzeum Mladoboleslavska, Hrad 1 - Staroměstské náměstí, Mladá Boleslav 293 01