Fotogalerie z tvůrčích dílen - Létem světem s muzeem aneb Indie se Sonali - srpen 2013

 V posledním srpnovém týdnu 2013 se uskutečnil již osmý ročník prázdninového programu pro děti „Létem světem s muzeem“. Hlavní téma - historie a kultura 
 Indie - odkazovalo na stávající letní výstavu, na které muzeum stejně jako v minulých letech spolupracovalo s Národním muzeem - Náprstkovým muzeem asijských, 
 afrických a amerických kultur. Podtitul „Indie se Sonali“ skrýval nejrůznější aktivity – dramatizaci, malování, tanec, přednášku, sportování, vyrábění, hry, ale také
 třeba i vaření. První den byly děti seznámeny s hinduistickými božstvy, jejichž plastiky si mohly prohlédnout na výstavě. Následně si zahrály na sochy a ve skupin-
 kách ze svých vlastních těl vytvářely živé obrazy jednotlivých božstev. Po uctění celého hinduistického pantheonu sladkostmi a vlastnoručně vyrobenými květino-
 vými řetězy si účastníci ještě vyzkoušeli tisk na látku autentickými razítky bunta. Hotové šátky evokující turbany nebo části sárí využili v následujících dnech během 
 tanečních aktivit. Druhý den se děti inspirovaly Mithilskými malbami k následné vlastní tvorbě. Barevně pestré dekorativní vyobrazení s jednotící černou konturou na-
 byly díky dětské fantazii až nečekaně přesvědčivý a působivý výraz. Následovala přednáška MUDr. Martina Vedrala, majitele sbírky Mithilských maleb a znalce indic-
 kého subkontinentu. Úterní tvoření děti zakončily pokusem o přeměnu sebe sama – pomocí dokreslované koláže upravily svůj portrét na Inda či Indku.Třetí den byl ve
 znamení zábavy a tance. Nejdříve bylo zapotřebí vyrobit si zvonící nákotníky s rolničkami (dívky) či jednoduchý hudební nástroj v podobě indické tamburíny (chlapci).
 Poté následoval nácvik indického tance pod vedením profesionálních tanečnic ze skupiny Shareefa. Na závěr středečního programu si všichni vyzkoušeli tetování 
 henou a dívky si na čelo natiskly razítko bindy.Čtvrtý den jsme se věnovali indickým svátkům. Během dopoledne vznikly na nádvoří Rangoli – dekorativní obrazce 
 vysypávané z obarvené rýžové moučky. Děti tak vytvořily důstojné uvítací plochy pro hinduistická božstva či jen prostě tímto způsobem pomohly muzeu ke štěstí 
 a prosperitě, které mají obrazce údajně přinášet. Po napínavé hře „Sloupy krále Ašóky“ plné hledání budhistických mouder, luštění písma bráhmí či schovávání se 
 před dotěrnými Nágy se děti vypravily ven, aby oslavily svátek Holi – svátek šprýmů a barev. Po vzoru indických pouličních veselých bitek po sobě házely barev-
 nými prášky a polévaly se obarvenou vodou. Vzhledem k tomu, že jsme v předchozích dnech průběžně usilovali o přízeň božstev, usmálo se na nás sluníčko. 
 A tak teplota vzduchu nakonec vyšplhala na obdobně tropickou hodnotu, jaká je v Indii v době svátku Holi – v době, kdy se Indové loučí se zimou a oslavují jaro.
 Pátý - závěrečný den byl ve znamení příprav výstavy pro rodiče i ve znamení příprav indické hostiny. Menu bylo následující: Karí s cizrnou, sabdží, jako příloha 
 rýže basmati či chlebové placky čapátí, indický salát a nakonec dezert khír. Jako nápoj bylo podáváno tradiční lassi. Jídlo bylo servírováno na listech, i když list ba-
 nánu nám v našich podmínkách nahradil obří lupen křenu. Jedli jsme jako praví Indové - bez příborů a pravou rukou neb levá je, jak známo, nečistá. A pak už násle-
 dovala slavnostní vernisáž, na které každá ze skupin příchozím rodičům okomentovala, co všechno obnášela týdenní Indie se Sonali. Z muzea všichni odcházeli 
 utancovaní, občerstveni exotickou stravou, obdarovaní materiálně i duchovně, potetovaní henou a doufejme i dostatečně prázdninově vyřáděni.
zpět na archiv dílen
zpět na úvodní stránku muzea
 video
 Den první 
 hra na sochy, výroba květinových řetězů pro božstva, bunta razítka - tisk na látku 
    
    
Den druhý
 mithilské malby, přednáška, rikši
          
    

 Den třetí
 malování henou, výroba nákotníků a tamburín, tanec se Shareefou
    
    

 Den čtvrtý
 výroba Rangoli, svátek Holi - svátek šprýmů a barev
   

 Den pátý
 hostina, výstava a vernisáž
   
 
  
  
© Muzeum Mladoboleslavska
Muzeum Mladoboleslavska, Hrad 1 - Staroměstské náměstí, Mladá Boleslav 293 01