Fotogalerie z projektů pro školy - Hledání podob staroměstských - prosinec 2010 - leden 2011

 V rámci doprovodného programu k archeologické výstavě Utajená minulost Staroměstského náměstí v Mladé Boleslavi probíhal ve dnech
 21. 1. až 6.3. 2011 program v muzejní herně. Na improvizovaném nalezišti uvnitř autentického stanu archeologů mohli návštěvníci realizovat archeolo-
 gické vykopávky a také restaurátorské a badatelské výzkumy. Ti, kdo měli štěstí, objevili mince dřívějších obyvatel Staroměstského náměstí, nebo
 střepy nádob, které dávní Boleslavané používali k nejrůznějším účelům. V roli restaurátorů návštěvníci mohli keramické střepy roztřídit, poskládat a 
 slepit do předpokládané původní podoby prastaré nádoby. V roli badatelů se zase pokoušeli určit typ i stáří nalezených mincí nebo si odnést jejich 
 frotážový otisk.
 Archeologické vykopávky ve středu místnosti (pod povrchem pomyslného náměstí) lemovaly makety stylizovaných staroměstských domů.
 Na popisovanou interaktivní část výstavy pracovně nazvanou „Co skrývá podzemí“ totiž navazoval školní badatelský projekt "Hledání podob 
 staroměstských“. Díky výsledkům projektu určeného mladoboleslavským školám návštěvníci viděli, jak minulost i současnost Staroměstského náměstí 
 vnímají děti ze základní školy T. G. Masaryka ve Svatovítské ulici a studenti primy a tercie Gymnázia Dr. Josefa Pekaře. Děti z těchto škol zpovídaly své 
 prarodiče a další pamětníky, kteří leckdy pozoruhodné osobní příběhy doplnili dosud nikde nezveřejněnými fotografiemi lokality Starého města 
 v Mladé Boleslavi. 
                   
                                                                                                                 zpět na archiv dílen
                                                                                                         zpět na úvodní stránku muzea
 pracovní listy
 
 
  
      

      

      

    

  

    

    

     
 
  
© Muzeum Mladoboleslavska
Muzeum Mladoboleslavska, Hrad 1 - Staroměstské náměstí, Mladá Boleslav 293 01