Fotogalerie z tvůrčích dílen - Létem světem s muzeem aneb české země s Keltem Bainem - srpen 2017

 Dvanáctý ročník muzejního příměstského tábora byl zaměřen na Kelty, stejně tak jako právě probíhající výstava v Muzeionu. Cílem týdenního programu bylo ukázat 
 především řemeslnou zručnost Keltů prostřednictvím metod experimentální archeologie a vlastních řemeslných či výtvarných pokusů.
 Pět dní bylo naplněno pěti základními tématy. V oděvní dílně děti experimentovaly s barvením jednoduchých halen pomocí rostlin. Pro mnohé byla též objevná tech-
 nika tkaní na karetkách a nejzdatnější tkalci si dokonce vyrobili celý pásek ke svému oděvu. První dílna byla zakončena v tiskárně, kde si účastníci vyzkoušeli sice 
 novodobou techniku sítotisku, ale vytištěným motivem na jejich tričkách byla známá hlava keltského héroa ze Mšeckých Žehrovic (repliku tohoto unikátu můžete 
 vidět na výstavě).
 V keramické dílně se děti věnovaly výrobě tzv. tuhové keramiky. To, zda zapracováním grafitu do keramické hlíny získají nepropustnou a žáruvzdornou nádobu,
 budou muset ještě ověřit po experimentálním výpalu v hliněné peci ve skanzenu Altamira. S laskavým dovolením dětského sdružení Altamira ve zmíněném skan-
 zenu v nedalekých Kosmonosích proběhla v rámci muzejního programu i oprava různých typů pecí, včetně přípravné těžby jílu a jeho zpracování před vlastním 
 použitím či včetně stavby pece na chleba.
 Kovotepecká dílna byla věnována metodě tepání a rytí do plechu (chlapci vyráběli puklice štítu chránící ruku, děvčata pak rituální kotlíky). Nedílnou součástí byla 
 i výroba šperků – především pak spon, ale i náramků, nánožníků, nákrčníků, náušnic a prstýnků.
 Čtvrtý den se děti zabývaly pletením ošatek ze slámy a i ty nejmenší se toho zhostily s překvapivým úspěchem. Tvoření zpestřila poutavá přednáška archeologa 
 Mgr. Filipa Krásného s ukázkou unikátních exponátů včetně pravé „duhovky“, tedy mince, jejíž repliku si spolu s keltským „obolem“ mohli všichni v muzeu vyrazit. 
 Den byl zakončen vyplétáním plůtků z lískových prutů.
 Závěr programu představovala příprava keltské hostiny ve skanzenu Altamira. Účastníci se rozdělili do skupin a společnými silami připravovali a pekli placky na 
 kameni, chleba v hliněné peci, vařili polévku v kotlíku, rožnili maso a na dalším plochém kameni pekli pstruhy. Na odpolední akci „Návštěvní den u Keltů“ proběhla 
 dětská komentovaná prohlídka skanzenu spojená s popisem postupu vyráběných předmětů a vyzkoušených experimentů. Akce se mimo dětí a organizátorů 
 zúčastnilo cca 40 osob, především pak z řad rodičů a přátel účastníků.
 Znalosti z období mladší doby železné, kterou děti probírají či budou probírat ve škole, tak v průběhu týdne nabyly pomocí zážitkového učení zcela jiného rozměru. 
 Na základě dnes známých poznatků byly podpořeny vlastními experimenty, prakticky získanými zkušenostmi a hravými aktivitami, které umožnily poznat laténskou 
 kulturu z trochu jiné stránky.
 Výstava „Bain od Isary“ je na mladoboleslavském hradě prodloužena až do konce září. V průběhu září budou na toto téma probíhat doprovodné programy
 pro školy.  
                                                                                                                  zpět na archiv dílen
                                                                                                          zpět na úvodní stránku muzea
                   
 Příprava barvící lázně                          Haleny nám obarvily jeřabiny, třezalka, bezinky a ořech
 
    
 Výsledek sítotisku                            První součást keltské výzbroje 

    
 Tepání plechu na rituální kotlík                 Detail rituálního kotlíku

    
 Výroba keltských šperků                     Výroba keltských šperků

    
 Zapracování grafitu do hlíny                   Výroba tuhových nádob

    
 Těžba jílu                                    Oprava pece na keramiku

    
 Stavba pece na chleba                        Pletení ošatek

    
 Přednáška archeologa                        S tkaním na karetkách zápasili i chlapci

    
 Pletení plůtků                                Sázení chleba do pece

      
 Mletí mouky                                 Návštěva u Keltů

 
 
© Muzeum Mladoboleslavska
Muzeum Mladoboleslavska, Hrad 1 - Staroměstské náměstí, Mladá Boleslav 293 01