Fotogalerie z tvůrčích dílen - Knihaři a knihvazači - leden a únor 2009

 Volně navazující 2. díl doprovodného programu k výstavě Od rukopisu k tisku (nazvaný Knihaři a knihvazači) byl určený vyšším třídám ZŠ, žákům gymnázií 
 a SŠ. Účastníci tentokrát navštívili muzeum hned dvakrát. První část programu byla ryze praktická. Studenti si vyrobili jak knižní blok (poskládali a sešili jednotlivé 
 složky, začistili a zpevnili hřbet) tak i vlastní desky potažené plátnem, někdy zdobené drobnými reliéfy. Vzniklé polotovary bylo nutné následně umístit do kni-
 hařského lisu. Při druhé návštěvě studenti vlepili do svých výrobků přední a zadní předsádku. Ve výstavě v Muzeionu (muzejní herně) s pomocí vlastnoručně 
 vyrobené knížky vyvodili jednotlivé části knihy a typy vazeb.
 Komentovaná prohlídka ve výstavním sále v přízemí byla zaměřena na staré tisky. Na informace týkajících se vynálezu knihtisku a inkunábulí (prvotisků) 
 navazovaly ukázky děl regionálních, pražských i ve světě proslulých tiskařů. Studenti pomáhali vyvodit výsledný efekt objevu tisku pomocí vysázení a otištění 
 kovových liter a obrazových štočků (možnost opakovaného používání písmen a značek, zlevnění výroby, rozšíření knihtisku po světě a následná větší produkce 
 knih, širší spektrum žánrů literatury…). K jednotlivým typům literatury si měli možnost prohlédnout dobové ukázky ( Bible, cestopisy, přírodovědné publikace, 
 právnické spisy atd.). Dozvěděli se, co všechno měl ovládat tiskař dané doby. Pochopili, že nestačilo být jen manuálně zručný a mít obchodní talent, nýbrž že
 k této práci bylo nutné mít i univerzitní vzdělání, estetické cítění a orientovat se v aktuální politické, kulturní či hospodářské situaci. Větší pozornost byla zamě-
 řena na Jiřího Melantricha z Aventina a Daniela Adama z Veleslavína, u kterých starší studenti mohli navazovat na poznatky ze školy.
                                                                                                                 zpět na archiv dílen
                                                                                                         zpět na úvodní stránku muzea
 pracovní listy
 video
  
      

       

    

  

 
© Muzeum Mladoboleslavska
Muzeum Mladoboleslavska, Hrad 1 - Staroměstské náměstí, Mladá Boleslav 293 01