Fotogalerie z výtvarných dílen - Na slovíčko, pane malíři - podzim 2017

 Doprovodný program „Na slovíčko, pane malíři“ navazoval na výstavu Kamil Lhoták- Obrazy, kresby, grafika a obohatil a rozšířil tak akci Lhotákovský boleslavský
 podzim probíhající po celém městě. Cílem programu bylo seznámit děti napříč věkovým spektrem s bohatou a různorodou tvorbou Kamila Lhotáka a jeho právo-
 platným místem v moderním českém výtvarném umění.
 Po úvodním představení galerijního typu výstavy (rozlišení malby, grafiky, ilustrační knižní tvorby) a seznámením s osobností Kamila Lhotáka (doba, prostředí, zájmy,
 skupina 42) byla pozornost soustředěna na hlavní tematické okruhy Lhotákovy tvorby (počátky techniky 20. století, netypické portréty a role modelů s fyzickým han-
 dicapem, nezaměnitelné krajiny spojující svět přírody se světem člověka). 
 K programu byl připraven metodický materiál v podobě „katalogového skicáku“, který umožnil „výtvarnou rozcvičku“ před dílničkou v Muzeionu. Objekty v krajinách
 (stroje pouště, kužely, plavatky, draci, míče) a technika (v podobě dopravních prostředků počátků 20. století zachycených na obrazech vystavených v hlavním 
 sále) poskytovaly vhodný inspirační zdroj na první náčrty do skicáků. Než se děti přesunuly do Muzeionu, porovnávaly v Galerii na arkádě ještě umělcovy grafické
 techniky, s důrazem na Lhotákovská neměnná témata nahlížená z různých úhlů pohledu a doplněná o vývojové posuny. V ateliéru pak nabité dojmy ztvárnily tech-
 nikou lavírované kresby do podoby novoročenek či ex libris – ty totiž též tvořily nedílnou součást kresebné a grafické tvorby Kamila Lhotáka. Na závěr programu
 se starší děti ve stručnosti seznámily se základy ploškové animace a pokusily se oživit obraz Aeroplán na předměstí. 
 Program „Na slovíčko, pane malíři“ vycházel z Rámcově vzdělávacího programu pro Základní vzdělávání a Střední odborné vzdělávání. Rozvíjel sociální a kulturní
 kompetence a pokrýval především vzdělávací oblast Umění a kultura.   
                                                                                                                  zpět na archiv dílen
                                                                                                          zpět na úvodní stránku muzea
pracovní listy
video
video
 
      
  motivační úvod ve výstavě            nad obrazy Kamila Lhotáka           první náčrty 

      
  knižní ilustrace K. Lhotáka v Muzeionu


      
   kresba novoročenek a ex libris


        
© Muzeum Mladoboleslavska
Muzeum Mladoboleslavska, Hrad 1 - Staroměstské náměstí, Mladá Boleslav 293 01