Fotogalerie z tvůrčích dílen - Loutky a loutkáři I. - září a říjen 2009

 V úvodu se děti hravou formou dozvěděly, jak se maňásci ve středověku používaly na jarmarcích k nalákání nakupujících (tedy jakási prastará reklama), 
 dále o vážné podobě loutkových představení určených v 16. st. výhradně dospělým divákům z řad vysoké šlechty a samozřejmě o počátcích působení 
 kočovných loutkářů v našich zemích. Rozverně se vyprávělo (někdy se i předvádělo) jak vypadal a byl vybaven loutkářský vůz tažený koňmi, stejně tak 
 bylo dětem přiblíženo historické, ale i pohádkové a bájné zaměření loutkových her v polovině 18. století. Zmíněna byla úloha českého jazyka, který se 
 prostřednictvím loutkových představení stal nedílnou součástí Národního obrození (děti z pátých tříd toto téma téměř současně probíraly ve škole). 
 Od spolkových divadel z poč. 20. století byl již jen krůček k připomenutí tradic rodinných a školních divadel. Na příkladu oblíbených loutek Spejbla a Hurvínka
 si děti vytvořily jasnější představu o profesionálních loutkových divadlech. Dětští návštěvníci se poté pomocí konkrétních loutek naučili rozeznávat několik 
 jejich základních typů. 
 Následovala komentovaná prohlídka výstavy Loutkové divadlo. Na unikátním souboru historických loutek spolku Paní a dívek z Kosmonos se účastníci 
 pokochali několika divácky vděčnými scénkami z pohádkového prostředí. Prostřednictvím exponátů zapůjčených loutkářem z Kláštera Hradiště – 
 panem Františkem Pešánem, bylo mimo jiné možné si předvést, jak loutka vzniká.
 V Muzeionu (muzejní herně) si všichni zúčastnění vyrobili vlastní originální loutku – tzv. klapáka inspirovaného loutkami známé výtvarnice Kamily Skopové. 
 Ta byla i autorkou výukových panelů k danému tématu, které spolu s dalšími loutkami a kulisami dotvářely adekvátní atmosféru v herně. Panely a paravány 
 zapůjčilo sdružení Cech, se kterým udržuje Muzeum Mladoboleslavska dlouholetou spolupráci. Panely posloužily i k inspiraci pro jednoduché úkoly, jež 
 měly děti vyplnit v pracovních listech. V závěru pestrého programu děti obdržely účastnický list a prostorovou skládačku k výstavě Loutkové divadlo. 
 Největší odměnou však zůstala vlastnoručně vyrobená loutka, kterou si děti hrdě odnášely domů. 
                                                                                                                 zpět na archiv dílen
                                                                                                         zpět na úvodní stránku muzea
  pracovní listy
  video
  
       

     

     

      

       
© Muzeum Mladoboleslavska
Muzeum Mladoboleslavska, Hrad 1 - Staroměstské náměstí, Mladá Boleslav 293 01