Fotogalerie z tvůrčích dílen - Mariiny Vánoce - prosinec 2013
 
  Vánoční program pro školy tentokrát navázal na výstavu v Galerii na arkádě „Mariin milostný obraz“. Zde proběhla motivační část programu 
  zaměřená na přiblížení zvoleného tématu (základní typy výtvarného zobrazování oblíbené světice, symbolika předmětů a barev, oděv Panny Marie …). 
  Poté se účastníci přesunuli do 2. patra stálé expozice, konkrétně do venkovského interiéru z 19. století, kde si prohlédli tzv. „svatý kout“ s pod-
  malbami na skle. Děti se zde dozvěděly, že k nejrozšířenějším námětům podmaleb patřily kromě vyobrazení světců a výjevů ze života Ježíše Krista
  právě i různé typy Madon. S dalšími ukázkami podmaleb, které tvořily nedílnou součást interiéru našich předků, se setkaly na výstavě v Muzeionu.
  Zde bylo i názorně vysvětleno, kterak se obrázky na skle „vyráběly“, čím se jejich tvůrci inspirovali, v kterých krajích a z jakého důvodu bylo toto řemeslo 
  nejrozšířenější, proč tato technika postupně zanikla apod. Tradiční lidové umění, které do středu svého zájmu kdysi přitáhlo jak nižší sociální vrstvy a lai-
  ckou veřejnost, tak i reprezentanty původně vyšších tvůrčích ambicí se ukázalo být ideálním prostředkem pro vlastní tvůrčí činnost. V průběhu celého
  prosince si žáci 1. i 2. stupně připomínali zajímavou kapitolu z historie naší lidové tvorby a na základě praktického osvojení příslušné techniky se přiučili 
  dovednostem dávných mistrů z lidového prostředí. Pokus o oživení této zaniklé výtvarné techniky vyvolal poměrně značný zájem a především překva-
  pení a úžas z výsledných děl jak z pohledu vyučujících, tak z pohledu samotných tvůrců. Stejně jako si kdysi sklářští řemeslníci (kteří si malováním na
  kazové sklo přivydělávali) pomáhali předlohami a šablonami inspirovanými mědirytinami či plastikami z oblíbených poutních míst, i děti v první fázi malby
  využily nabízené předlohy inspirované převážně autentickými podmalbami ze sbírek muzea. L idová tvořivost v použitých předlohách a invence dětí 
  podpořila nepřeberné množství podob výsledných děl, kterými účastníci programu vdechli svým domovům malinko jinou atmosféru, než na jakou jsme 
  v poněkud konzumní době předvánočního shonu zvyklí. Tradiční dárek ke křtu či ke svatbě se tak v našem muzejním pojetí stal zároveň i drobnou po-
  zorností pod vánoční stromeček pro ty nejbližší. 

                                                                                                                  zpět na archiv dílen
                                                                                                          zpět na úvodní stránku muzea
 video
  
     

     

    
 
                 
     

© Muzeum Mladoboleslavska
Muzeum Mladoboleslavska, Hrad 1 - Staroměstské náměstí, Mladá Boleslav 293 01