Fotogalerie z řemeslných dílen - Pletařce i pletaři Vánoce se podaří - listopad a prosinec 2014

 Během vzdělávacího programu „Pletařce i pletaři Vánoce se podaří“ v Muzeu Mladoboleslavska ožila regionální historie. Ještě na počátku 19. století se na tři 
 tisíce obyvatel Bakova nad Jizerou údajně živilo zdejším tradičním řemeslem - pletením z orobince. Orobincové zboží v podobě rohoží, ošatek, tašek a lázeň-
 ských kabel, cestovních kufříků, střevíců a klobouků nejrůznějších vzorů tehdy proslavilo Bakov nad Jizerou nejen v rámci habsburské monarchie, ale i v řadě 
 evropských zemí a dokonce i v zámoří (tropické přilby z orobince zvané „Holubovky“ používali i příslušníci egyptské armády).
 Na školáky z Mladé Boleslavi i z blízkého okolí však v muzeu nečekal jen prostý výklad regionální historie mezi zasklenými vitrínami. Děti se aktivně účastnily
 několika dramatických scének, které je postupně provedly dlouhou historií, náročnou sklizní i technikou zpracování orobince - této dříve poměrně dosti rozší-
 řené vodní rostliny. V úvodu programu se objevil mnich kapucínského řádu. Byli to totiž právě kapucíni z nedalekého Mnichova Hradiště, kdo seznámil místní 
 obyvatele s možností další obživy. O dvě století později (v 19. století) se pak odehrávaly další hrané výjevy - nejprve zdejší faktor vykoupil napletené orobin-
 cové zboží od dětí, které měly pro tuto chvíli roli bakovských pletařek, a posléze se všichni ocitli v dobové pletařské škole. Pod přísným, ale především hu-
 morně laděným vedením učitele Oplta se učili „krůťat padesátky“, což jsou klubka o délce padesáti metrů splétané z orobincových stébel do podoby copánků. 
 Tzv. „padesátky“ pomáhaly v minulosti na Bakovsku připravovat právě děti a to i ty poměrně malé. Jejich nesnadné povinnosti odlehčil v muzejním programu
 následný nácvik dobové písničky bakovských dětí „Žádný neví jako já, jak se plete padesátka…“ i vtipné komentáře učitele Oplta.
 Závěrečná část programu měla tradičně řemeslně-praktické ladění a odehrávala se v Muzeionu. Zde měli návštěvníci po dobu celého prosince možnost zhléd-
 nout autorskou výstavu Ivety Dandové, držitelky ocenění „Nositel tradice lidových řemesel“ a v Čechách ojedinělé propagátorky tohoto tradičního řemesla. 
 A zde si i každý účastník programu upletl ozdobu z orobince, která vzhledem k adventnímu času konání této akce byla samozřejmě určena na vánoční výzdobu
 domova. Na sklonku roku 2014 tak více jak šesti stům dětí připomínala oživlou historii v muzeu.
 Po dobu konání výstavy “Není doutník jako doutník“ obohatily stálou expozici Muzea Mladoboleslavska dobové výrobky z orobince zapůjčené z Muzea Bakov-
 ska. Naopak současná autorka široké škály výrobků i vánočních dekorací z orobince, výše zmiňovaná Iveta Dandová z Mnichova Hradiště, osobně vedla ru-
 kodělnou dílnu spojenou s předváděním svého umu. Dílna pro veřejnost byla součástí doprovodného programu již 10. ročníku PUTOVÁNÍ K BETLÉMU. 
                                                                                                                  zpět na archiv dílen
                                                                                                         zpět na úvodní stránku muzea
 video
  
  Výstava v herně                    Setkání s mnichem
    

                                    Výkup orobincového zboží u faktora
   

 Učitel Oplt v pletařské škole
    

 Pletení ozdob a výroba řetězů z orobince
     

             
© Muzeum Mladoboleslavska
Muzeum Mladoboleslavska, Hrad 1 - Staroměstské náměstí, Mladá Boleslav 293 01