Fotogalerie z tvůrčích dílen - Z pokladu Inků- září a říjen 2011

 V úvodu nového školního roku naše muzeum dětem z prvního i druhého stupně nabídlo program navazující na letní výstavu „Peru“. Exponáty ze života
 současných obyvatel And zapůjčené PhDr. O. Vilímkovou (zakladatelkou Nadace Inka) byly využity především v motivační fázi vzdělávacího programu. 
 Povídání směřovalo od geografického vymezení této exotické země, přes popis různorodých typů zdejší krajiny (velehory, tropický prales, pouště 
 a náhorní plošiny), ukázky zvířat, která zde žijí, plodin, které se zde pěstují, až po podobu obydlí a oděvů peruánských indiánů. Následoval krátký film 
 o působení Nadace Inka v Peru, který přiblížil nejen drsné podmínky života dnešních potomků Inků, ale i jejich tradice a zvyky. Děti velmi bavila názorná 
 ukázka atributů potřebných k šamanskému obřadu – miniatur předmětů , které slouží jako symboly vyjadřující konkrétní přání a sny účastníků.
 Prostřednictvím obrázkových knížek jsme se vrátili v čase až do říše Inků a obdivovali jejich kamenné stavby či množství zlatých uměleckých předmětů, 
 ozdob i šperků. Malý zlatý poklad ve formě zlatých destiček s reliéfní kresbou vytvořila každá třída. V rytinách do alobalu děti využily získané poznatky, 
 a tak zvířecí motivy střídaly exotické krajiny, figury indiánů v tradičních oděvech či zdejší božstva. Nejrychlejší výtvarníci potiskli pro svou třídu dodanou
 látku jako připomínku vzácných paracaských textilií a odlili sádrovou repliku pohřební sošky. Oba artefakty si spolu s destičkami odnesli, ale ještě předtím 
 absolvovali tajemnou cestu do podzemí peruánského chrámu. Za svitu pochodní a vzdálených zvuků bubnů prošli inckou bránou až k božské soše 
 El Lanzón, kde obětovali zlatý penízek výměnou za svá přání. Tak ať se vše dobré vyplní!
                                                                                                                 zpět na archiv dílen
                                                                                                         zpět na úvodní stránku muzea
  video
 
 Úvodní motivace
    

 Film o Nadaci Inka                   Nad pracovními listy
  

 Zlaté destičky - rytina do alobalu
    
    

 "Paracaské textilie"                         Odlévání repliky peruánské sošky
        

 V podzemí peruánského chrámu - obětování božstvu El Lanzón 
    
© Muzeum Mladoboleslavska
Muzeum Mladoboleslavska, Hrad 1 - Staroměstské náměstí, Mladá Boleslav 293 01