Fotogalerie z tvůrčích dílen - Ante Portas - září 2014
 
 Ačkoliv se zářijový vzdělávací program Muzea Mladoboleslavska nazýval ANTE PORTAS, jeho účastníci rozhodně před branami antického Říma nezůstali. Ško-
 láci z mladoboleslavského regionu se v muzeu naopak snažili proniknout až k základům mocného římského impéria. V hlavním výstavním sále čekal žáky fun-
 dovaný, ale zároveň zábavný a věku dětí přizpůsobený komentář kurátorky Mgr. Edity Mauermannové. Vystavená sbírka sádrových odlitků antických soch
 a bust zapůjčená Ústavem pro klasickou archeologii (FF UK v Praze) umožnila účastníkům vidět dokonalé repliky děl, za kterými by jinak museli složitě cestovat 
 po mnoha světových metropolích a jejich muzejních expozicích. Snadno tak mohli podle názorných ukázek porovnat typické znaky umění řeckého a římského 
 či se seznámit s pravděpodobnou podobou slavných osobností jako byl Caesar, Cicero, Seneca, Augustus. Nutno podotknout, že zájem vyvolal i vystavený
 „poklad“ z nedalekého Řepova (výbava hrobu germánského knížete z 1. poloviny 2. století n. l. obsahující cenné římské importy především v podobě luxusních
 nádob) i významné archeologické nálezy z Mušova.
 Ve druhé části programu ANTE PORTAS si školní třídy rozdělené do čtyř skupin postupně vyzkoušely hned několik interakcí, které jsou součástí hravé výstavy 
 v tzv. Muzeionu. Tato dětská expozice ilustrovala jak antické umění, tak i římské technologie, vzdělanost či život římských občanů obecně. V průběhu školního 
 programu děti postupně sestavily rozměrnou podlahovou mozaiku, vyzkoušely rozložení fyzikálních sil a nosnost římského oblouku a pomocí zařízení zvaného 
 groma vyměřily a vytyčily silnici. Krátkým úryvkem z Ovidiových Proměn přispěly do ručně přepisovaného papyrového svitku a vyzkoušely si kupecké počty 
 zapisované tzv. stylusem do voskových tabulek. Oblékly si senátorskou tuniku i tógu a zjistily, že římská tóga působí sice důstojně, ale že je i poněkud nepo-
 hodlná a těžká. Podle přísně dodržované hierarchie římské společnosti „usadily“ představitele jednotlivých vrstev na své patřičné místo v Koloseu. V rámci té-
 matu vojenství složily sacramentum neboli přísahu římských legionářů a vyrazily si svůj první žold - římský denár. V krátké výtvarné dílničce na závěr programu 
 si děti vyrobily bullu či amulet na zahánění zlých duchů a proti uřknutí. Bullu jako symbol svobodného občana totiž zavěšovali Římané na krk svým dětem pár dní
 po narození a děti ji pak nosily až do dospělosti.
 Muzeum Mladoboleslavska tímto programem zakončilo sérii doprovodných akcí k letní výstavě Antický Řím. 

 
                                                                                                                  zpět na archiv dílen
                                                                                                          zpět na úvodní stránku muzea
 video
 Komentovaná prohlídka výstavy
  

 Ražba římského denáru                      Rytina buly či amuletu
 

  

 Skládání mozaiky
  

 Stavba oblouku akvaduktu
 
© Muzeum Mladoboleslavska
Muzeum Mladoboleslavska, Hrad 1 - Staroměstské náměstí, Mladá Boleslav 293 01