Fotogalerie z tvůrčích dílen - Od listiny ke knize - leden 2009

 Součástí doprovodných programů pro školy ke krátkodobé výstavě Od rukopisu k tisku byla komentovaná výstava s návaznými interaktivními dílnami nazvanými 
 Od listiny ke knize. Účastníci se nejprve dozvěděli základní informace, které souvisely se vzácnými exponáty umístěnými ve výstavním sále. Věnovali se 
 především zlomkům žaltářů a evangeliářů ze 14. a 15. století a velkým, bohatě iluminovaným graduálům určeným pro chrámové zpěvy. Pomocí těchto exponátů 
 si děti ujasnily, jak cenné rukopisné knihy vlastně byly, jak náročná a proto i drahá byla příprava materiálů i textů (pergamen, kožené vazby zdobené drahokamy, 
 práce iluminátorů a písařů…) či jaké žánry literatury rukopisné knihy představovaly a proč (kdo si je mohl dovolit vlastnit či objednat). Po prohlídce již byli žáci 
 schopní odpovědět na základní otázky z oblasti historie ručně psané knihy – např. na co se psalo ve středověku, co to je pergamen, z čeho se vyráběl ruční 
 papír, čím se psalo…). Své právě nabyté znalosti pak uplatnili při vyplňování „pracovní listiny“ v expozici. V druhé polovině programu si v Muzeionu (muzejní herně) 
 zahráli na středověké písaře a iluminátory a graficky vyřešili jednu stránku svého „kodexu“. Psaní husím brkem, iluminace iniciál a pečetění originálními typáři 
 zakončilo praktickou část dílen.                                                                                        zpět na archiv dílen
                                                                                                         zpět na úvodní stránku muzea
  pracovní listy
 
    

       

         

    
© Muzeum Mladoboleslavska
Muzeum Mladoboleslavska, Hrad 1 - Staroměstské náměstí, Mladá Boleslav 293 01