Fotogalerie z tvůrčích dílen - Terra Australis - září 2012

 Terra Australis – pod tímto latinským označení pro tzv. „Jižní zemi“ neboli Austrálii se na sklonku září 2012 odehrával vzdělávací program pro základní školy. 
 Stejně jako v předchozích letech tradičně navazoval na pravidelný cyklus letních exotických výstav. Nejmenší a nejmladší kontinent, který až do objevitelské
 plavby Jamese Cooka v r. 1770 zůstával izolován od zbytku světa, napověděl dětem prostřednictví australských domorodců leccos o způsobu života lidí v 
 pravěku. 
V úvodu si žáci prohlédli autentické exponáty z Náprstkova muzea. Byly to především zbraně původních obyvatel (Aboriginů) – kyje, bumeranky (jak ty určené pro sport a hry tak ty, které se používaly při lovu), oštěpy a wumery (sloužily k delšímu a razantnějšímu hodu oštěpem). Nechyběla ani kamenná sekyra (do příchodu Evropanů Austrálci neznali kovy) či magické bzučící dřevo (používalo se ke komunikaci s duchy zemřelých při nejrůznějších rituálech a obřadech). Všechny tyto předměty byly zdobené rytými vzory či malbou hlinkou. Originálními vzory Aboriginů se děti nechaly inspirovat při vlastní tvorbě – malbě na bzučící dřevo.
Součástí programu v Muzeionu bylo i promítání fotografií RNDr. Antonína Kůrky – bývalého zaměstnance Národního muzea a nadšeného přírodovědce a cestovatele. Děti hádaly názvy australských endemitů – zvířat, které by jinde na zeměkouli ve volné přírodě nenašly. Kromě různých druhů papoušků, pavouků a hadů sklidili největší ohlas vačnatci (vakoveverka, klokan, koala, ďábel medvědovitý či wombat) a ptakopysk s ježurou jakožto hlavní představitelé zvláštní australské fauny.
Závěrečná část programu probíhala ve sklepení. Zde si děti vyzkoušely přípravu hlinek (drcení uhlíků apod. na třecím kameni) a pradávnou skalní malbu Austrálců. Při rozfoukávání barevných hlinek na stěnu jim jako šablona pro budoucí obtisk posloužila vlastní ruka – nejstarší forma podpisu. Program zakončila úspěšná zkouška funkčnosti bzučáků na hradní baště. Některé ze zúčastněných tříd pokračovaly návazným programem ve školách (tečkovaná malba v rámci výtvarné výchovy, dokončení úkolů v pracovních listech z muzea v rámci dějepisu, přírodopisu a vv).

zpět na archiv dílen
zpět na úvodní stránku muzea
 video
 pracovní listy
 Komentovaná prohlídka výstavy
    

 Úvodní motivace
    

 Promítání a prohlídka výstavy v Muzeionu
   

 Výroba bzučáků, malba hlinkou, nad pracovními listy
   
 
 Praktická zkouška bzučáků a hod oštěpem 
   

Skalní malby Aboriginů v hradním sklepení
   
© Muzeum Mladoboleslavska
Muzeum Mladoboleslavska, Hrad 1 - Staroměstské náměstí, Mladá Boleslav 293 01