Fotogalerie z tvůrčích dílen - "Radostí se třesu, tu novinu nesu" - březen a duben 2013
 
 Tradice oslav Velikonoc (v křesťanském pojetí zasvěcených vzkříšení Ježíše Krista) sahá až do dob pohanských slavností jarního slunovratu. Proto kromě starých tisků 
 souvisejících s Pašijovým týdnem mohli návštěvníci na výstavě najít i příklady lidové kultury v podobě dekorací, předmětů či popisu obyčejů spojených s příchodem jara 
 a nového zemědělského roku. Muzeion zaplnily jidáše, které naši předci snídali na Zelený čtvrtek, aby byli chráněni před hadím uštknutím a po stěnách visely tradiční velké 
 hrkače, kterými chlapci až do Bílé soboty ohlašovali čas namísto utichlých kostelních zvonů, jež podle legendy odletěly do Říma. Na lavici čekaly koše s tradičními pokrmy,
 jež se nechávaly světit na Bílou sobotu.K výstavě byly připraveny panely popisující Pašijový týden jak z pohledu křesťanského pojetí Velikonoc, tak z pohledu tradičních 
 lidových zvyků vážících se k tomuto tématu. Pro školáky byly připraveny dva interaktivní magnetické panely. Unikátní byla taktéž prezentace perníkářských kadlubových 
 forem pro zrakově postižené návštěvníky doplněná popiskami v Braillově písmu. Pro ně, ale i pro všechny ty, kteří měli zájem si vyzkoušet výstavu potmě, byl připraven
 haptický koutek s autentickými perníkářskými formami ze sbírek boleslavského a benáteckého muzea. Návštěvníci tak mohli i dotykem svých rukou obdivovat šikovnost 
 řezbářů z 19. století či pokusit se s plnit několik úkolů bez zrakové kontroly.
 Doprovodný program k výstavě představovala perníkářská dílna věnovaná výrobě tradičních staročeských perníků tlačených do kadlubových forem. Muzeum tak navázalo
 na úspěšný vánoční program z roku 2011, tentokrát však nabídlo cvičné formy s jarní či velikonoční tematikou. Praktickou činnost obohatilo vypravování o historii perníkář-
 ského řemesla, o historických kadlubových formách (ukázky sbírkových exponátů), o perníkářích i o tradičních typech perníku (marcipán, černý táflový perník, černé šišky 
 a drůbeřka). Menší děti hádaly názvy připraveného koření tvořící důležitou ingredienci perníkového těsta. Zájemci též dostali recept na tradiční perník do forem, zároveň 
 však ocenili, že díky dílničce byli ušetřeni od poměrně složité a hlavně zdlouhavé přípravy tohoto druhu těsta. V průběhu pečení (či spíše sušení perníků v troubě) byl čas
 i na hraní – děti se zúčastnily soutěže v koulení vajec a vyzkoušely tradiční velikonoční řehtačky i větší hrkače. 

                                                                                                                  zpět na archiv dílen
                                                                                                          zpět na úvodní stránku muzea
 
  

     
© Muzeum Mladoboleslavska
Muzeum Mladoboleslavska, Hrad 1 - Staroměstské náměstí, Mladá Boleslav 293 01