Fotogalerie z tvůrčích dílen - Čas postní a velikonoční - březen - duben 2014
 
 Doprovodný program výstavy „Čas postní a čas velikonoční“ navštívily v březnu a dubnu stovky školáků z Mladé Boleslavi i z blízkého okolí. Děti nejprve 
 společně spočítaly datum letošních Velikonoc a pomocí hravých pracovních listů v podobě netradičního kalendáře se postupně naučily odvodit datum těchto
 pohyblivých svátků. Malí účastníci programu znali Velikonoce především jako svátky jara s pohanskými kořeny mnohých souvisejících tradic a zvyků, ale 
 mnozí z nich již přišli poučeni i o liturgickém pojetí těchto nejdůležitějších svátků křesťanů. V muzejním kalendáři si na obrázcích prohlédli základní křesťanské
 symboly spjaté s Velikonocemi (Ježíš Kristus jako Beránek boží, obraz Zmrtvýchvstání, kříž atd.) a doplňovali je svým komentářem. Poté se věnovali 
 postnímu období (40 dní od Popeleční středy očista těla i ducha, pokání a konání dobrých skutků, konec zábav, oslav …) a na další straně muzejního kalendáře 
 postupně vyškrtávali potraviny, které do období půstu nepatří. Po stručném obeznámení se šesti postními nedělemi odešli do výstavy, kde proběhl komentář
 nejen k vystaveným exponátům, ale i k lidovým pojmenování těchto postních neděl (proč se ve středních Čechách první postní neděli říkalo Liščí, co to je pu-
 čálka a pražmo, proč se třetí neděle nazývá Kýchavná a od kdy se na kýchnutí odpovídá „pozdravpánbůh“, co jsou družbance a kdo byl družba či jakou roli 
 hrají o Květné neděli kočičky). V části expozice věnované tzv. Smrtné neděli děti popisovaly, jak vypadá Morena (symbol zimy a smrti) a jak vypadá líto – symbol 
 života. Koledu s lítem si malá děvčátka vyzkoušela i prakticky a celá třída v muzeu společně prožila symbolický obřad vynášení Moreny.
 Další zastavení v expozici se vztahovala k tzv. velikonočnímu triduu (ukřižování, pohřbení a vzkříšení Ježíše Krista). Zelený čtvrtek, kdy si křesťané připomínají 
 poslední večeři Páně, Kristovo zatčení v Getsemanské zahradě a Jidášovu zradu, si děti díky názorným ukázkám ve výstavě spojily i s lidovými zvyky, které se
 ke čtvrtku Svatého týdne váží. Například snídani chránící před hadím uštknutím a vosím žihadlem (pečené jidášky potírané medem) představuje ošatka obřadního
 pečiva stáčeného z provazců těsta. Toto pečivo symbolizuje provaz, na kterém se zrádný Jidáš oběsil. A jelikož na Zelený čtvrtek též utichly zvony v koste-
 lech, vyzkoušeli si vybraní chlapci ze třídy, jak se po vesnicích chodilo až do Bílé soboty klapat a řehtat. Kluci tak měli v muzeu jedinečnou příležitost zjistit, jak 
 fungují dobové řehtačky anebo třeba hrkače v podobě malých trakařů. Na Velký pátek, v den nejpřísnějšího půstu, kdy se v kostele nekonají mše a kdy se pouze 
 zpívají a čtou pašije, si křesťané připomínají ukřižování a smrt Ježíše Krista. Ve výstavě byl kromě několika textových panelů naznačen i Boží hrob, jenž má v kos-
 tele o Velikonocích své nezastupitelné místo podobně jako mají jesličky o Vánocích. Socha Ježíše Krista sňatého z kříže zde evokuje smutek nad smrtí Spa-
 sitele, který tak vykoupil lidstvo z jeho hříchů. Velký pátek děti zajímal i z důvodů množství pověr, které se k němu váží – k té nejžádanější patří legendy o pokla-
 dech. Ukázka z tzv. zaklínací knížky účastníkům napověděla, že šlo o velmi složitý obřad a jen málo šťastlivců tak možná slavilo úspěch. Pokud ovšem nebyli 
 chamtiví a skála je na celý dlouhý rok nezavřela ve svých útrobách. Na svěcení ohňů o Bílé sobotě a přenesení světla do kostela upozorňoval ve výstavě tzv. 
 paškál – veliká velikonoční svíce neboli symbol vzkříšeného Ježíše Krista. Školáci se zde dozvěděli o tom, proč sobota bývá označována jako Bílá (bílá křestní 
 roucha, symbol čistoty …), ale zajímaly je i magické účinky posvěcených uhlíků, které si dříve v tento den hospodyně odnášely od kostela do svých příbytků 
 (ochrana proti požáru, zaručení zdraví dobytka). Boží hod velikonoční a konec půstu byl naznačen prostřenou tabulí. Děti se zde snažily uhádnout symboliku 
 potravin, které se v neděli nosily světit do kostela.
 Velikonočním pondělím končila komentovaná prohlídka. Program dále pokračoval v Muzeionu (muzejní herně), kde si všichni vyráběli malou Morenu z lýka. Některé
 třídy se cestou z muzea stavily u potoka, kde se poté, co Morenu hodily do vody, symbolicky rozloučily se zimou. Možná namítnete, že žádná zima letos nebyla,
 ale jistota je jistota a tradice jsou tradice. Tak tedy Veselé Velikonoce! 
                                                                                                                 zpět na archiv dílen
                                                                                                         zpět na úvodní stránku muzea
 pracovní listy pro malé
 prac. listy pro zvídavé

 video
 Komentovaná prohlídka výstavy                Klapání a řehtání na Zelený čtvrtek
    

 Koleda s lítem
    

 Výroba Moreny
   

 Vynášení Moreny
   

    

 
© Muzeum Mladoboleslavska
Muzeum Mladoboleslavska, Hrad 1 - Staroměstské náměstí, Mladá Boleslav 293 01