Fotogalerie z tvůrčích dílen - "Na druhou kolej přijíždí..." - říjen 2012
 
 Aktuální výstavu o historii železnic na Mladoboleslavsku od 9. října 2012 doplnily nové interaktivní prvky v hlavním sále a hravá expozice v Muzeionu (v muzejní herně 
 ve 2. patře). Probíhal zde totiž program pro mateřské školy a 1. a 2. třídy základních škol nazvaný „Na druhou kolej přijíždí …“. Nad obrázky a starými fotografiemi se děti 
 nejdříve seznámily, jak vypadaly formanské vozy, dostavníky či omnibusy a kterak se jimi cestovalo či převáželo zboží. Dozvěděly se, jak bylo tehdejší cestování nároč-
 né a že například na začátku 19. století cesta z Prahy do Vídně trvala poštovnímu vozu tři dny! Než se povídání a ukázky stočily k parním mašinkám, došlo ještě na před-
 chůdkyni klasické železnice – tzv. koněspřežku (první koněspřežná veřejná dráha z Českých Budějovic do Lince byla nejstarší železnicí na evropské pevnině). V sou-
 vislosti se jménem George Stephensona - anglického vynálezce a prvního výrobce parních lokomotiv - měli pak žáčci možnost porovnat vzhled proslulé vítězky závodu
 lokomotiv z Liverpoolu do Manchesteru (lokomotivu s příznačným jménem „Raketa“ z r. 1829) s lokomotivami, které znají z dnešních let (elektrické, motorové, diesel-
 elektrické). Blok o parních mašinách uzavřelo zjednodušené vysvětlení, kterak tyto pro nás již poetické stroje fungovaly („řez“ parní lokomotivou).Malí účastníci programu 
 se v expozici také seznámili s dřívějšími způsoby dorozumívání na dráze. O návěstidlech v podobě bíle natřených košů, které se vytahovaly na stožár a fungovaly
 v podstatě na principu optického telegrafu, šlo v muzeu pouze vyprávět, ale takový pískáček (výstražné návěstidlo umisťované před nechráněnými přejezdy, tunely 
 apod.), výstražné návěstidlo „Stůj“ či jednoramenné návěstidlo (tzv. semafor) bylo možné ve výstavě i důkladněji prozkoumat. Co se týče drážního personálu, vyzkou-
 šely si děti v muzeu roli přednosty stanice (výpravčí), konduktéra (průvodčího), mašinfíry (strojvůdce muzejní dřevěné mašiny) či traťových strážníků (v našem případě 
 obsluhy mechanické závory a obsluhy pohyblivého jednoramenného návěstidla). Každý z návštěvníků získal dobovou jízdenku, kterou bylo možné ve výstavě označit 
 v autentickém kompostéru (přístroje, pomocí kterého se na jízdenku vyrazilo datum). A jaký že to rok se jim na jízdence objevil? Rok 1932 – neb jsme cestovali v muzeu 
 a tedy i v čase…

                                                                                                                  zpět na archiv dílen
                                                                                                          zpět na úvodní stránku muzea
 video
 
 Úvodní motivace a interakce ve výstavě
   

 Vláčkodráha
  

 Výroba vláčků
  
   
© Muzeum Mladoboleslavska
Muzeum Mladoboleslavska, Hrad 1 - Staroměstské náměstí, Mladá Boleslav 293 01