Fotogalerie z tvůrčích dílen - Výtvarná kouzla se ZUŠkou - květen 2013
 
 Jako doprovodný program k absolventské výstavě studentů Základní umělecké školy („Na cestě …“ ) probíhaly v Muzeionu výtvarné dílny určené žákům 1. i 2. stupně ZŠ. 
 Na vystavených dílech v muzejní herně jsme si s účastníky programu v úvodu charakterizovali základní výtvarné techniky (kresba, malba, grafika, prostorové práce a objekty).
 Společně jsme vyvodili seznam potřebných pomůcek i materiálů ke každé z technik, stejně tak jako rozdílné metody práce (hra s bodem a linií, stínování a šrafování, způsoby 
 nanášení barevných ploch, práce s kontrasty a odstíny, hra s tvary, práce s kompozicí, vrstvení materiálů s různými strukturami a povrchem …). V další části následoval brain-
 storming spočívající v sepsání co nejvíce nápadů, námětů a slov evokující jednotlivá roční období především v jejich abstraktní podobě (stavy, pocity, nálady, barvy, tvary, 
 vlastnosti, proměny počasí). Poté se každé z dětí označilo cedulkou s názvem některého z dvanácti měsíců (plánovaný kalendář, který jsme hodlali vyrobit, byl oboustranný,
 takže se každý měsíc mohl dvakrát opakovat).
 Žáci pracovali ve třech skupinách, přičemž u každého stolu byl kladen důraz na některou ze základních technik zmiňovaných v úvodu programu. Přesto, že v rámci výtvarného
 experimentování a hraní často vznikala díla kombinovanými technikami, převažovala u prvního stolu kresba (hra s provázkem namočeným do tuše + dotváření linií perkem či
 pastelkami; kresba s využitím techniky posouvaného obrazu), u druhého malba (malování do škrobu, monotyp, malba nejen štětcem, ale i kartáčkem, houbičkou, špachtlí) a u 
 třetího grafika (výroba matrice z vrstveného materiálu odlišných struktur, popřípadě perforace + tisk z výšky, papíroryt …). Vybrané děti se poté střídaly v pomáhání s vlepo-
 váním děl do předpřipraveného nástěnného kalendáře a zároveň se vystřídaly tak, aby všichni absolvovaly prohlídku výstavy „Na cestě…“ v Galerii na arkádě a v salónku.
 V závěru programu proběhlo zhodnocení práce dětí a diskuze nad zvolenými tématy (originalita), nad barevností, kompozicí či nad mírou zvládnutí použité techniky. Některé 
 ze zúčastněných tříd navázaly na program následnou prací ve škole (dotisk dnů k jednotlivým měsícům - tabulky v rámci matematiky, zvýraznění dnů důležitých pro danou třídu
 (školní výlet, akademie …). Program byl určen především žákům ze základních škol z mladoboleslavského regionu, zúčastnili se však i další cílové skupiny, například klienti 
 Centra 83 z MB. Celkový počet účastníků přesáhl hranici čtyřset.

                                                                                                                  zpět na archiv dílen
                                                                                                          zpět na úvodní stránku muzea
 video
 Výtvarné dílny 
       

       

 Výsledná díla
       
© Muzeum Mladoboleslavska
Muzeum Mladoboleslavska, Hrad 1 - Staroměstské náměstí, Mladá Boleslav 293 01