Fotogalerie z tvůrčích dílen - Zdravověda (nejen) tvého děda - květen 2012

 V květnu 2012 jsme v rámci muzejního programu pro školy nahlédli do historie medicíny našeho regionu. Do sterilního prostředí výstavního sálu většina účastníků 
 nafasovala zdravotnický oděv, zbylé osoby fungovaly jako figuranti při nejrůznějších dramatizacích (např. operace ve vojenském lazaretu a rychlý transport). 
 Děti se formou hry seznámily se stručnou historií významných mladoboleslavských zdravotnických organizací (Pírkovo sanatorium, Klaudiánova nemocnice, 
 Psychiatrická léčebna Kosmonosy…). Následovala komentovaná prohlídka dobového zdravotnického zařízení i nástrojů převážně z minulého století (zubařská 
 ordinace, nemocniční pokoj atd.). Hlouběji do historie jsme pronikli v souvislosti s obávanými morovými epidemiemi (vysvětlení symboliky morového sloupu na na-
 šem náměstí), ale i díky unikátnímu exponátu z r. 1517 – výtisku prvního českého přírodovědného spisu jménem „Herbář aneb zelinář…“( ve vlastní tiskárně 
 v MB připravil k expedici Mikuláš Klaudián). V závěru první části programu jsme se věnovali farmacii. Fotografie a lékárenské exponáty vhodně ilustrovaly i drobné
 interakce (drcení léčiv na jemný prášek pomocí třenky a těrky, výroba pilulky pomocí jednoduchého lisu). 
 Druhá část programu proběhla v Muzeionu tentokrát upraveném na „Apatyku u netopýra“. Opět pomocí dramatizace jsme nahlédli pod pokličku léčitelské praxe 
 řemeslníků v dobách, kdy zuby trhal kovář, vousy holil bradýř, pocením a mytím vyháněl nemoce lazebník, bradavice i jiné neduhy zaříkávala babka kořenářka, 
 housera a oudy vymknuté řešil napravovač a léky, mastě, odvary a dryáky rozličné nabízel ke koupi apatykář. Na závěr dětem mastičkářka nabídla škapulíř – 
 ne však na prodej. Drobný váček na magické předměty odhánějící nemoce a naopak přivolávající např. lásku, štěstí či klidný spánek si dle svých přání a představ 
 vyrobil každý sám.
                                                                                                                  zpět na archiv dílen
                                                                                                         zpět na úvodní stránku muzea
 pracovní listy A
 pracovní listy B
 video

 
 
 Dramatizace výstavy Dějiny medicíny na Mladoboleslavsku
   
   
   
   
     
 Středověká zdravotnická péče v Apatyce u netopýra 
        
 u apatykáře                                                           u bradýře
   
 u kořenářky                       u kováře
   
 u lazebníka                                                           u napravovače 
   
 výroba škapulíře
   
© Muzeum Mladoboleslavska
Muzeum Mladoboleslavska, Hrad 1 - Staroměstské náměstí, Mladá Boleslav 293 01