Fotogalerie z dílen - Země zaslíbená - září a říjen 2015
 
 Doprovodný program k výstavě Židovské tradice a zvyky na Mladoboleslavsku byl tentokrát určen převážně žákům druhého stupně ZŠ či studentů nižších tříd 
 gymnázií. Povídání ve výstavě bylo zaměřeno především na vysoký svátek Roš ha-šana, dále Šabat, poutní svátek Pesach a pobiblický Purim. Studenti se do-
 zvěděli základní informace o Tóře a o zvyklostech týkajících se přípravy a uložení Tóry do svatostánku (Aron-ha-kodeš) v synagoze. Za zmínku stojí, že většina 
 okomentovaných exponátů pocházela původně z mladoboleslavských sbírek (z bývalého zdejšího židovského muzea). Po absolvování komentované výstavy 
 a částečném vyplnění pracovních listů (s vynechanou částí bylo možné pokračovat samostatně ve škole) se žáci přesunuli do muzejní herny, kde se zevrubně
 seznámili s hebrejskou abecedou. Na závěr programu si pak vyrobili dreidl, se kterým si židovské děti hrají především v průběhu oslav Chanuky. 
 Jedná se o hru s jakousi "čtyřstěnnou  káčou". Na každé stěně dreidlu je jedno hebrejské písmeno. Jde o počáteční písmena  slov z věty "Nes gadol haja šam." 
 (v překladu - Stal se tam velký zázrak.). Podle toho, co hráči padne za písmeno, buď prohrává či vyhrává předem vsazené sladkosti. 
 Nakonec ale vlastně vůbec nešlo o to, co hráči padlo za symbol, ale mnohem více o to, jak s tím kdo v závěru hry naložil. V duchu židovské víry máme totiž vše
 v našem životě jen půjčeno. A tak kdo má více, může se vždy rozdělit. Pomocí dreidlu je mimo jiné dobré naučit se prohrávat i vítězit. Brát prohry s nadhledem
 a humorem, řešit překážky a problémy velkoryse či umět se rozdělit se svým bližním, když se nadmíru daří, se jistě bude účastníkům programu hodit i ve vlastním 
 životě... 
                                                                                                                  zpět na archiv dílen
                                                                                                          zpět na úvodní stránku muzea
 pracovní listy
 Na výstavě
  

 Program v Muzeionu                        Interakce v Muzeionu 
  

 Hraní dreidlu                                Dreidl 
  
© Muzeum Mladoboleslavska
Muzeum Mladoboleslavska, Hrad 1 - Staroměstské náměstí, Mladá Boleslav 293 01