Fotogalerie z tvůrčích dílen - Létem světem s muzeem aneb Země zaslíbená s Rebekou - srpen 2015
 
 Desátý ročník cyklu Letem světem s muzeem byl věnován židovským tradicím a zvykům. Po motivačním úvodu v Muzeionu a po prohlédnutí výstavy exponátů
 zapůjčených převážně Židovským muzeem Praha strávili účastníci první den kreslením na nedalekém židovském hřbitově. Kresba v plenéru zahrnovala nejen 
 celkové pohledy na řady renesančních a barokních stél, ale i detaily náhrobků v podobě zvířecích reliéfů, symbolů levitů či kohenů, vinných hroznů, piniových 
 šišek a dalších příkladů symboliky související s židovskou vírou. Děti též nahlédly do obřadní síně z r. 1889 a funkcionalistické márnice s kamenným rituálním
 stolem, kde byla zmíněna úloha členů židovského pohřebního bratrstva (Chevra kadiša).
 Následující den probíhala výuka hebrejské abecedy pod vedením H. Bönischové z Židovského muzea Praha. Po orientačním zvládnutí základů tohoto písma se
 účastníci pokusili zapsat ať už jednoduché věty, slova či jen samostatná písmena do předem připravených svitků. Podle vzoru svitku Ester byly tyto svitky i 
 patřičně iluminovány. Jako technika byl zvolen akvarel kombinovaný s kresbou tužkou, psalo se brkem a tuší. Výsledný artefakt tedy dětem zabral poměrně dost
 času, ale trpělivost se vyplatila. Orientační znalost hebrejské abecedy se hodila i při výzdobě dreidlu (obdoba káči). Vlastnoručně dotvořené dreidly děti následně 
 vyzkoušely ve hře o perníkové penízky.
 Třetí den byl zaměřen na židovské svátky, především pak na Purim. Účastníci byli obeznámeni s příběhem o královně Ester. Znalost hlavních postav tohoto pří-
 běhu jim pomohla při výrobě purimových masek a škrabošek, které měly částečně naznačovat hlavní protagonisty příběhu. Ve zbylém čase pak všichni nazdobili 
 předem upečené perníky do podoby královny Ester – Boží hvězdy a taktéž do podoby tradičního purimového pečiva - tzv. Hamanových uší. Vzniklé výrobky 
 následně posloužily jako dárky pro rodiče na purimové oslavě. Odpoledne byl naplánován výlet vlakem do Kolína, kde proběhla prohlídka synagogy a starého 
 židovského hřbitova.
 Čtvrtý den všichni pod vedením externí lektorky dramatické výchovy společně vymýšleli budoucí podobu plánovaného purim špílu – veselé divadelní taškařice, 
 která neodmyslitelně patří k oslavě Purimu. Netradiční pojetí zahrnovalo jak dramatické scénky, tak i tzv. živé obrazy. Děti pracovaly ve skupinkách, důraz byl 
 kladen na spolupráci, spontánnost a kreativitu.
 Závěrečný den patřil tradičně hostině – letos jak jinak než purimové. Několik skupin připravilo košer stravu v podobě cholodniku, kuglu a šouletu. Každý si též 
 vyzkoušel přípravu macesů. Ohlas sklidil i desert v podobě Hamanových uší (trojhranných purimových koláčků s povidlovou a makovou náplní). Po přípravě
 jednoduché výstavy dětských prací přivítaly děti své rodiče na vernisáži, jejíž součástí byl samozřejmě i výše zmiňovaný purim špíl. Muzejní tábor 2015 tak 
 zakončil aplaus diváků. 
                                                                                                                  zpět na archiv dílen
                                                                                                          zpět na úvodní stránku muzea
 pracovní listy
 video
 Den první
 úvodní rozprava, ve výstavním sále, kreslení na židovském hřbitově, v obřadní síni
     
          
    
 Den druhý
 hra dreidl, výuka hebrejštiny lektorkou z Židovského muzea, iluminace svitku
     
     
    
 Den třetí
 výlet do Kolína do synagogy a na židovský hřbitov, výroba masek na Purim
     
     

 Den čtvrtý 
 dramatizece příběhu o královně Ester
     
 
 Den pátý
 příprava purimové hostina, vernisáž pro rodiče
     
     

    
    
 
© Muzeum Mladoboleslavska
Muzeum Mladoboleslavska, Hrad 1 - Staroměstské náměstí, Mladá Boleslav 293 01