Fotogalerie z projektu - Znáš své město?- březen a duben 2015

 Tuto otázku si kladli boleslavští školáci navštěvující nový program muzea na jaře v roce 2015. A když náhodou své město až tak dalece neznali, po absolvo-
 vání dobrodružné hry v historickém centru Mladé Boleslavi na tom byli minimálně o poznání lépe. Záhadné stopy zneuznaného amatérského historika, po-
 dezřelého ze zcizení městské pečeti ze 16. století, totiž postupně provedly školáky po významných památkách Mladé Boleslavi. Tato „cesta mezi staletími“
 jim nenásilnou formou ukázala nejstarší kořeny města a pomohla jim pochopit, že Boleslav není jen město automobilů a že průmyslu, který město proslavil,
 předcházela mnohem starší a neméně zajímavá historie.
 Na příkladu konkrétních mladoboleslavských staveb se před účastníky otevřely jednotlivé dějinné kapitoly provázané s regionální historií a jejími významnými 
 představiteli. Pečlivé pozorování t varů oken či nejrůznějších dekorativních prvků na fasádách, ale i v interiérech mladoboleslavských pamětihodností po-
 mohlo dětem zorientovat se v různých stavebních slozích. Výklad jim názorně ilustrovaly i fotografie interiérů, které nejsou za normálních okolností běžné
 veřejnosti přístupné, či autentické nálezy a artefakty, které s historií daného místa přímo souvisely. Pátrání po ztracené městské pečeti účastníky postupně 
 zavedlo jak ke světským, tak i k církevním stavbám. Hrad, městský palác Templ či historické domy ze Staroměstského náměstí v průběhu cesty vystřídal
 kostel Nanebevzetí Panny Marie, Sbor českých bratří či klášter Na Karmeli. Pozornosti hledačů pečeti neunikla ani budova staré radnice.
 Během celého pátrání musely děti vzájemně spolupracovat a zároveň se snažit získat pro svůj tým vytoužené denáry Boleslava II. Některé úkoly z jejich 
 pracovního průvodce zůstaly na vycházce nevyřešeny a bylo jen na vyučujících, zda se s daným materiálem rozhodli pracovat i v následujících hodinách 
 ve škole.
 Doufáme, že aktivní procházka po městě vybídla i k samostatnému pátrání po zdánlivě známých místech. Provázení vlastních kamarádů tak snad pomohlo
 podpořit pocit hrdosti na své město a na jeho dávnou historii.
 Pokud bude zájem škol trvat i nadále, plánuje muzeum nabídnout program v podzimních a jarních měsících následujícího roku. V dalších dílech chce Mu-
 zeum Mladoboleslavska navázat i na novodobější historii města se samostatnějšími časosběrnými úkoly badatelského charakteru. Ale to už bude zase
 jiná historie…
                                                                                                                  zpět na archiv dílen
                                                                                                          zpět na úvodní stránku muzea
 
 Na hradní baště
     

 Před Templem                  Zkoumání gotické klenby v Templu a nálezy z náměstí
      

 Hledání domovních znamení                             U morového sloupu, lékař při morové epidemii
       

  Práce v týmechj                 Zkoumání renesančních sgrafit a doplňování pracovních listů
        
 
  U kostela Nanebevzetí Panny Marie 
      

  Ve sboru českých bratří      Výzdoba sboru                 Před klášterem 
        

  Ochutnávka léčivé vody z karmelského pramene     Nález ztracené pečeti
     
  
 
© Muzeum Mladoboleslavska
Muzeum Mladoboleslavska, Hrad 1 - Staroměstské náměstí, Mladá Boleslav 293 01