Otevřeno denně 
 mimo pondělí
 květen - září  říjen - duben
 9-12, 13-17   9-12, 13-16

 Vstupné
 plné 40,-Kč, snížené 20,-Kč
 herna s programem 30,-Kč
 dílny k výstavám 40,-Kč

 Mapa

najdete nás také
na Facebooku


 Muzeum Mladoboleslavska
je příspěvkovou organizací
Středočeského kraje
 
 
Dokumenty
Výroční zpráva
za rok 2017

 

Další odkazy 

Statutární město
Mladá Boleslav


Informační centrum


 Atlas Česka
 
  InfoČesko.cz


 TOPlist
 
 
 
 na úvod   o muzeu  expozice   sbírky  výstavy   herna   pro školy  archiv   knihy   pobočky   kontakty  
 Stálé programy pro školy                     (zpět na programy)
 Malý muzejník
 je vzdělávací program pro 5.-6. třídy ZŠ či primy osmiletých gymnázií
  
 Téma 
 regionální vlastivědné (boleslavské) muzeum ze všech stran: historie muzea
 v souvislosti s dřívějšími "muzejními" budovami - kulturně historickými památ-
 kami města, co je muzeum, jak vypadá, jak funguje, kde co v muzeu hledat, 
 muzejní profese, co je exponát, typy muzeí, specifika sbírek, využití muzeí
 a jejich exponátů, využití multimédií v muzeu. 
   

  
 Cíl
 - seznámit školy s možností využití potenciálu regionálního vlastivědného
  muzea
- seznámit žáky s muzeem jako s kulturní a vzdělávací institucí (funkce a role muzea, možnosti jeho využití, stručná historie i současné trendy regionálního muzea, typy muzeí…)
- propojit muzejní práci a bádání s vlastními zkušenostmi a prožitky - poskytnout vzdělání, zážitek i zábavu
Vzdělávací obory, ke kterým se tento program vztahuje - Český jazyk a literatura - Komunikační a slohová výchova
- Člověk a svět práce - Design a konstruování
- Informační a komunikační technologie - Zpracování a využití informací - Průřezové téma: Mediální výchova
Stručný popis programu

Program koordinuje a organizačně zajišťuje odborný pracovník muzea ve spolupráci s příslušným pedagogem. V úvodu proběhne seznámení s Mu- zeionem a jejím průvodcem v podobě červotoče – provedení badatelnou, restaurátorskou dílnou, depozitáři apod. Lektor dětem vysvětlí základní pojmy, se kterými budou pracovat (depo- zitáře, expozice, exponát apod.). Poté se žáci rozdělí do pěti 2-6 ti člen- ných skupin (vylosují si některou z profesí) a minimálně 30 minut pracují v jednotlivých odděleních. Každé z dětí má svou nezastupitelnou funkci, zároveň je však nuceno spolupracovat s ostatními členy ve skupině. Na závěr probíhá konkurzní řízení na místo externích spolupracovníků muzea (Muzeionu), během něhož žáci prokáží, jak se zhostili daného úkolu (forma řetězového provádění po jednotlivých stanovištích). Úspěšní studenti získají osvědčení s razítkem Muzeionu a potvrzení zde vyzkoušené profese (správce, průvodce…) spolu s právem dalších návštěv expozice v průběhu následujícího měsíce zdarma. Počet účastníků maximálně 28 žáků Objednávky programu Programy je možné objednat pouze na dny, kdy neprobíhají příležitostné tvůrčí dílny k aktuálním výstavám. Objednávejte se nejlépe týden dopředu na telefonu 326 325 616 (Alice Karbanová). Vhodné je uvést přibližný počet žáků. Cena - 30,-Kč na žáka
Pracovní materiály
  Malý muzejník - formulář
  Průvodce hradem
  
  Fotodokumentace
  
  Stavba modelu mladoboleslavského hradu

  

 
© Muzeum Mladoboleslavska
Muzeum Mladoboleslavska, Hrad 1 - Staroměstské náměstí, Mladá Boleslav 293 01