Otevřeno denně 
 mimo pondělí
 květen - září  říjen - duben
 9-12, 13-17   9-12, 13-16

 Vstupné
 plné 40,-Kč, snížené 20,-Kč
 herna s programem 30,-Kč
 dílny k výstavám 40,-Kč

 Mapa

najdete nás také
na Facebooku


 Muzeum Mladoboleslavska
je příspěvkovou organizací
Středočeského kraje
 
 
Dokumenty
Výroční zpráva
za rok 2017

 

Další odkazy 

Statutární město
Mladá Boleslav


Informační centrum


 Atlas Česka
 
  InfoČesko.cz


 TOPlist
 
 
 na úvod   o muzeu  expozice   sbírky  výstavy   herna   pro školy  archiv   knihy   pobočky   kontakty  
 Stálé programy pro školy                     (zpět na programy)
 Muzejní přijímačky 
 je vzdělávací program pro 7.-9. třídy ZŠ či sekundy až kvarty osmiletých
 gymnázií
  
 Téma 
 muzejní profese, badatelské, restaurátorské, kurátorské a instalační úkoly,
 výtvarné řešení výstav,publikací, letáků apod., co je exponát, o čem vypo-
 vídá, využití exponátů nejen pro muzeum,analýza a syntéza, třídění a vyvo-
 zování informací, smysl sbírání, uchovávání a evidování předmětů
  

 Cíl
 - aktivně spoluvytvářet podobu muzea (manipulace s exponáty v návaz-
   nosti na práci kurátorů a restaurátorů)
- propojit muzejní práci a bádání s vlastními zkušenostmi a prožitky - na základě aktivit v herní expozici pochopit smysl sbírání a uchovávání hodnot pro naše potomky (smysl a náplň muzejních profesí)
- poskytnout vzdělání, zábavu i zážitek
Vzdělávací obory, ke kterým se tento program vztahuje - Český jazyk a literatura - Komunikační a slohová výchova
- Člověk a svět práce - Svět práce Stručný popis programu
Program koordinuje a organizačně zajišťuje odborný pracovník muzea ve spolupráci s příslušným pedagogem. V úvodu proběhne seznámení s Muzeionem a jejím průvodcem v podobě červotoče - provedení badatelnou a restaurátorskou dílnou, depozitáři, apod. Lektor dětem vysvětlí základní pojmy, se kterými budou pracovat (inventární kniha, kartotéka, depozitáře, expozice, exponát apod.). Poté se žáci rozdělí do sedmi 2-6 ti členných skupin (vylosují si některou z profesí) a minimálně 30 minut pracují v jednotlivých odděleních. Každé z dětí má svou nezastupitelnou funkci, zároveň je však nuceno spolupra- covat s ostatními členy ve skupině. Následně probíhá "konkurzní řízení" na místo externích spolupracovníků muzea (Muzeionu), během něhož žáci prokáží, jak se zhostili daného úkolu (forma řetězového provádění po jednotlivých stanovištích - veřejná pre- zentace). Úspěšní studenti získají osvědčení s razítkem zde vyzkoušené profese (kurátor, restaurátor) a právo dalších návštěv expozice v průběhu následujícího měsíce zdarma. Počet účastníků
maximálně 28 žáků Objednávky programu Programy je možné objednat pouze na dny, kdy neprobíhají příležitostné tvůrčí dílny k aktuálním výstavám. Objednávejte se nejlépe týden dopředu na telefonu 326 325 616 (Alice Karbanová). Vhodné je uvést přibližný počet žáků. Cena - 30,-Kč na žáka
Pracovní materiály
Muzejní přijímačky - formulář 1
 Muzejní přijímačky - formulář 3

 Fotodokumentace
  
  Instalace výstavy

  
  "Kurátoři" řeší záhady v badatelně

  
Zprovozňování kotoučového magnetofonu
podle návodu

  
  "Restaurátoři" odlévají sádrovou repliku
  pohanského božstva

  
  Lepení nádoby v restaurátorské dílně
 
   
© Muzeum Mladoboleslavska
Muzeum Mladoboleslavska, Hrad 1 - Staroměstské náměstí, Mladá Boleslav 293 01