Otevřeno denně 
 mimo pondělí
 květen - září  říjen - duben
 9-12, 13-17   9-12, 13-16

 Vstupné
 plné 40,-Kč, snížené 20,-Kč
 herna s programem 30,-Kč
 dílny k výstavám 40,-Kč

 Mapa

najdete nás také
na Facebooku


 Muzeum Mladoboleslavska
je příspěvkovou organizací
Středočeského kraje
 
 
Dokumenty
Zpráva o činnosti
Plán činnosti
 

Další odkazy 

Statutární město
Mladá Boleslav


Informační centrum


 Atlas Česka
 
  InfoČesko.cz


 TOPlist
 
 
 na úvod   o muzeu  expozice   sbírky  výstavy   herna   pro školy  archiv   knihy   pobočky   kontakty  
 Stálé programy pro školy                     (zpět na programy)
 Muzejní přijímačky 
 je vzdělávací program pro 7.-9. třídy ZŠ či sekundy až kvarty osmiletých
 gymnázií
  
 Téma 
 muzejní profese, badatelské, restaurátorské, kurátorské a instalační úkoly,
 výtvarné řešení výstav,publikací, letáků apod., co je exponát, o čem vypo-
 vídá, využití exponátů nejen pro muzeum,analýza a syntéza, třídění a vyvo-
 zování informací, smysl sbírání, uchovávání a evidování předmětů
  

 Cíl
 - aktivně spoluvytvářet podobu muzea (manipulace s exponáty v návaz-
   nosti na práci kurátorů a restaurátorů)
- propojit muzejní práci a bádání s vlastními zkušenostmi a prožitky - na základě aktivit v herní expozici pochopit smysl sbírání a uchovávání hodnot pro naše potomky (smysl a náplň muzejních profesí)
- poskytnout vzdělání, zábavu i zážitek
Vzdělávací obory, ke kterým se tento program vztahuje - Český jazyk a literatura - Komunikační a slohová výchova
- Člověk a svět práce - Svět práce Stručný popis programu
Program koordinuje a organizačně zajišťuje odborný pracovník muzea ve spolupráci s příslušným pedagogem. V úvodu proběhne seznámení s Muzeionem a jejím průvodcem v podobě červotoče - provedení badatelnou a restaurátorskou dílnou, depozitáři, apod. Lektor dětem vysvětlí základní pojmy, se kterými budou pracovat (inventární kniha, kartotéka, depozitáře, expozice, exponát apod.). Poté se žáci rozdělí do sedmi 2-6 ti členných skupin (vylosují si některou z profesí) a minimálně 30 minut pracují v jednotlivých odděleních. Každé z dětí má svou nezastupitelnou funkci, zároveň je však nuceno spolupra- covat s ostatními členy ve skupině. Následně probíhá "konkurzní řízení" na místo externích spolupracovníků muzea (Muzeionu), během něhož žáci prokáží, jak se zhostili daného úkolu (forma řetězového provádění po jednotlivých stanovištích - veřejná pre- zentace). Úspěšní studenti získají osvědčení s razítkem zde vyzkoušené profese (kurátor, restaurátor) a právo dalších návštěv expozice v průběhu následujícího měsíce zdarma. Počet účastníků
maximálně 28 žáků Objednávky programu Programy je možné objednat pouze na dny, kdy neprobíhají příležitostné tvůrčí dílny k aktuálním výstavám. Objednávejte se nejlépe týden dopředu na telefonu 326 325 616 (Alice Karbanová). Vhodné je uvést přibližný počet žáků. Cena - 30,-Kč na žáka
Pracovní materiály
Muzejní přijímačky - formulář 1
 Muzejní přijímačky - formulář 3

 Fotodokumentace
  
  Instalace výstavy

  
  "Kurátoři" řeší záhady v badatelně

  
Zprovozňování kotoučového magnetofonu
podle návodu

  
  "Restaurátoři" odlévají sádrovou repliku
  pohanského božstva

  
  Lepení nádoby v restaurátorské dílně
 
   
© Muzeum Mladoboleslavska
Muzeum Mladoboleslavska, Hrad 1 - Staroměstské náměstí, Mladá Boleslav 293 01