Otevřeno denně 
 mimo pondělí
 květen - září  říjen - duben
 9-12, 13-17   9-12, 13-16

 Vstupné
 plné 40,-Kč, snížené 20,-Kč
 herna s programem 30,-Kč
 dílny k výstavám 40,-Kč

 Mapa

najdete nás také
na Facebooku


 Muzeum Mladoboleslavska
je příspěvkovou organizací
Středočeského kraje
 
 
Dokumenty
Výroční zpráva
za rok 2017

Zpráva o činnosti
za 1. pololetí 2018Další odkazy 

Statutární město
Mladá Boleslav


Informační centrum


 Atlas Česka
 
  InfoČesko.cz


 TOPlist
 
 
 na úvod   o muzeu  expozice   sbírky  výstavy   herna   pro školy  archiv   knihy   pobočky   kontakty  
 Probíhá
 Dary Nilu

 Až do 10. října bude probíhat doprovodný program pro školy k výstavě Egypt. 
 Komentovaná prohlídka výstavy Jána Hertlíka přiblíží život, kulturu a umění této 
 významné starověké civilizace, k dispozici budou pracovní listy. Účastníci mimo
 jiné nahlédnou do Tutanchamonovy hrobky, objeví krásnou Nefertiti či zjistí, jak
 probíhala mumifikace. Závěr programu tvoří výtvarná dílna v podobě malby 
 na "papyrus". 

 Právě proběhlo
Egypt s Anippe Závěrečný třináctý ročník příměstského muzejního tábora  z oblíbeného cyklu „Létem světem s muzeem“ měl tentokrát podtitul Egypt s Anippe. Tato egyptská dívka (další postava v roli dětského průvodce, které se staly symbolem muzejních letních táborů) zábavnou formou seznámila účastníky s dobovými reáliemi, oby- vateli, zvyklostmi i stavebními a uměleckými památkami dané oblasti. Po inspi- rativní prohlídce výstavy Egypt – dar Nilu, pocházející ze soukromé sbírky sl- ovenského sběratele a cestovatele Jána Hertlíka, děti tradičně absolvovaly několik tematicky zaměřených praktických dílen. V jednotlivých dnech si vyzkou- šely tesání zahloubených reliéfů na způsob výzdoby egyptských chrámových komplexů, tvorbu nástěnných maleb pomocí barevných pigmentů, ilustraci pa- pyrových svitků s důrazem na tehdejší ustálená pravidla výtvarného zobrazení lidské postavy, dále pak psaní hieroglyfů a v neposlední řadě výrobu kera- mických plastik egyptských božstev zobrazených v podobě zvířat. Vzniklé hli- něné sošky děti ve volných chvílích povrchově upravovaly technikou vyhla- zování kamínkem, čímž plastiky získaly lesklý vzhled. V rámci praktických dílen však nezůstal opomenut ani egyptský oděv a doplňky, jimiž se zmíněná sta- rověká civilizace s oblibou zdobila. Vlastnoručně vyrobené čelenky s drahokamy, zlaté náramky, pektorály a především zdobené límce děti využily jako součást svého kostýmu na páteční vernisáž pro rodiče. Výtvarné aktivity byly stejně jako v předchozích letech prokládány tematickými hrami, které nenásilnou formou splňovaly vzdělávací podtext programu. Účastníci tak například v podzemí hradu hledali královské kartuše a luštili, která že komu patřila, vyráběli starodávnou egyptskou deskovou hru Senet či v roli rolníků sčítali (a s pomocí písařů zapisovali) svá stáda, aby následně odvedli patřičné daně prostřednictvím vezírů svému nomarchovi. Blok věnovaný životodárné úloze Nilu pak proběhl mimo areál muzea a to na Krásné louce u Jizery. Tady si děti pokusily vyrobit posvátnou rákosovou bárku pro svá hliněná božstva. Vypuštění bárek na hladinu při faraonově „inspekční cestě Horním i Dolním Egyptem“ pak doložilo, nakolik úspěšně splnily své poddanské povinnosti. Páteční blok představoval vaření tradiční egyptské hostiny. Ovace získal pře- devším pita chléb, faláfel, ale i egyptské medové koláčky a pomazánka ful madamas. Následovala instalace výstavy na hradní baště a nácvik drobné dramatizace na vernisáž pro rodiče. Tato slavnost Sed (zahrnující běh faraona po boku býka a opětovnou korunovaci faraona s recitací oslavného hymnu) tak úspěšně zakončila pestrý týden v egyptském duchu dávného starověku.

 

 
  
Aktuální vzdělávací programy
 ve školním roce 2018-2019
 Programy objednávejte na tel čísle 
326 325 616 nebo na e-mailu:
 alice.karbanova@muzeum-mb.cz


říjen, listopad 2018 (popř. duben 2019) Malý muzejník pro žáky 11-13 let ,délka programu cca 2 hodiny Stálý program využív á nabídku interaktivních herních prvků v Muzeionu i stálou expozici muzea. S pomocí netradičního průvodce - muzejního červo- toče Alfréda - žáci získají představu nejen o muzeu jako o kulturní a vzdělávací instituci, ale i o smyslu a funkci paměťových institucí vůbec. S využitím prvků zážitkové pedagogiky si žáci vyzkouší roli průvodců a správců hradu - aktivní zapojení dětí do programu umocňuje prožitek a přispívá k upevnění získaných znalostí.
 Muzejní přijímačky
 pro žáky 12-15 let, délka programu cca 2 hodiny 
 Stálý program umožní poznat náplň činností 
nejrůznějších odborných pracovníků v muzeu 
či v dalších paměťových institucích. 
Formou objektového učení žáci zjišťují, co je
 exponát a o čem všem vypovídá, řeší
badatelské, restaurátorské a kurátorské
úkoly, instalují vlastní výstavu. V praxi
zjistí, co může obnášet profese kurátora
 sbírek či třeba restaurátora. 

 listopad/prosinec 2018
 Andělské vánoce
 pro ZŠ i SŠ
 Doprovodný program k výstavě zahrnuje 
komentovanou prohlídku a výtvarně
 řemeslnou dílnu (výrobu anděla).
 30.11 od 10:30 a 13:00
 4.12. od 11:00 a od 13:00, 
5.12. od 11:00 a od 13:00 
 7.12. od 11:00 a od 13:00
 12.12 od 13:00
 19.12. od 10:30 a 13:00 


 březen/duben 2019
 Tajemství barokní perly
 pro žáky 9 -15 let, délka cca 1,5-2 hod iny
 Stálý zážitkový vzdělávací program k dlouhodobé 
výstavě „Barokní dílna rodu Jelínků“ přibližuje danou
 dobu, náboženství, kulturu, literaturu, architekturu
 a umění. Prohlídka výstavy působí na všechny
smysly a klade důraz na prožitek. Žáci vytvářejí živé 
sochy, vybírají vhodné atributy i oděv, pokouší se na-
podobit gesta barokních soch vyjadřující hluboké 
emoce. V tajné chodbě pak objeví barokní perlu 
 boleslavského regionu .
 Předběžné termíny: 
15.3, 20.3., 22.3., 27.3., 29.3., 3.4., 5.4. 

 
 Květen 2019
 Boleslavské -ismy 
z cyklu „Znáš své město?“
 pro žáky od 13-ti let,délka cca 2,5 hodiny
 Netradičně laděná procházka městem názorně 
propojuje tzv. historismy druhé poloviny 19. sto-í
letí a architektonické slohy počátku 20. století 
s místní historií a seznamuje tak studenty s výz-
namnými stavbami Mladé Boleslavi. 
V programu Boleslavské ismy je akcentován vztah 
k městu. Během vycházky žáci využívají moderní
 technologie, které umožňují nahlédnutí do interiérů
 budov a zprostředkování střípků regionální historie. 
Program vrcholí znalostní soutěží na chytrých
 telefonech či tabletech.
 Předběžné termíny (možné doplnit): 
10.4., 12.4., 17.4., 26.4, 3.5, 10.5.


 květen/červen 2019
 Cesta staletími 
z cyklu „Znáš své město?“
 pro žáky 9-12 let, délka programu cca 2,5 hodiny
 Dobrodružné pátrání po nejstarších stavebních
 památkách města si klade za cíl vyvolat u žáků 
zájem o minulost a kulturní bohatství města. 
Důraz je kladen na zážitkové učení, 
napínavá hra a aktivní zapojení dětí umocňuje 
celkový prožitek. 
 Tištěného průvodce „Znáš své město?“ lze
 využít k výuce regionální historie i v průběhu
 školního roku (k dostání v muzeu).
 Volné termíny: 
7.6., 8.6., 12.6., 14.6.   
 Červen 2019
 Hříšní lidé
 pro žáky 9-12 let, délka programu cca 1 hodinu
 Doprovodný program k výstavě „Četníci“ 
v podobě detektivního pátrání. 

 
Pracovní listy k prohlédnutí i ke stažení
 Archiv uskutečněných programů 
Archiv uskutečněných projektů
 


  
 
  
© Muzeum Mladoboleslavska
Muzeum Mladoboleslavska, Hrad 1 - Staroměstské náměstí, Mladá Boleslav 293 01