Otevřeno denně 
 mimo pondělí
 květen - září  říjen - duben
 9-12, 13-17   9-12, 13-16

 Vstupné
 plné 40,-Kč, snížené 20,-Kč
 herna s programem 30,-Kč
 dílny k výstavám 40,-Kč

 Mapa

najdete nás také
na Facebooku


 Muzeum Mladoboleslavska
je příspěvkovou organizací
Středočeského kraje
 
 
Dokumenty
Výroční zpráva
za rok 2017Další odkazy 

Statutární město
Mladá Boleslav


Informační centrum


 Atlas Česka
 
  InfoČesko.cz


 TOPlist
 
 
 na úvod   o muzeu  expozice   sbírky  výstavy   herna   pro školy  archiv   knihy   pobočky   kontakty  
 Aktuální vzdělávací programy ve školním roce 2017-2018
 Programy objednávejte na tel čísle 326 325 616 nebo na e-mailu:
 alice.karbanova@muzeum-mb.cz

 Tajemství barokní perly

 Úvodní část doprovodného programu k výstavě Barokní dílna rodu Jelínků 
 probíhá v Muzeionu (ve 2. patře mladoboleslavského hradu), kde děti po-
 mocí projekce listují v pomyslném „Barokním slabikáři“. Jednotlivým barokním 
 iniciálám odpovídají vystavené exponáty ze sbírek Muzea Mladoboleslavska 
 ilustrující dobu, náboženství, kulturu, literaturu, architekturu či umění barokní 
 doby. Děti dolepují do pracovních sešitů chybějící obrázky a seznamují se 
 se základními termíny. Následuje hra ve stálé expozici, kde žáci vyhledávají 
 karty s barokními památkami mladoboleslavského regionu. Hra záměrně ne-
 vyžaduje faktografickou znalost, důraz je kladen na pozorování a jednoduchý
 popis detailů či charakteristických prvků barokních staveb a barokního umění. 
 V další části programu žáci zhlédnou výstavu unikátních barokních soch 
 z dílny rodu Jelínků, tedy řezbářů a sochařů, jejichž význam přesáhl hranice
 našeho regionu. Prohlídka působí na všechny smysly a stejně jako celý ba-
 rokní sloh klade důraz na prožitek. Výstavním sálem se rozléhají dramatické
 tóny barokní hudby a prostorem se line vůně kadidla. Za mihotavého svitu
 baterek se žáci soustřeďují na mimiku a gesta jednotlivých soch, prohlížejí
 jejich rozevláté drapérie, sledují hru světel a stínů, všímají si různých atributů 
 a snaží se rozluštit jejich symboliku. Po rozsvícení v sále si vyberou některého 
 ze svatých a pokusí se mimicky vyjádřit a napodobit jeho zobrazené emoce,
 gesta a pózy. Spolužáci živou sochu dotvoří oděvy (pláště, barevné drapérie, 
 kasule s mitrou…) a atributy (kniha, klíče, kříž, berla, šíp, knížecí koruna atd.). 
 V opětovně zšeřelém sále žáci pak svou „živou sochu“ náležitě dramaticky 
 nasvítí. Na závěr účastníci nahlédnou do tajné chodby, kde je čeká krátký
 videozáznam a hologram oné barokní perly mladoboleslavského regionu - 
 kosmonoské Lorety. Po splnění posledních úkolů si děti odnášejí symbolickou 
 perličku.
 Pracovní listy ke stažení
 Dobrodružná vycházka s muzeem pro žáky od 4. tříd ZŠ Pro studenty 8. a 9. tříd ZŠ a studenty gymnázií a SŠ


 

 Stálé programy
 Programy pro 2. stupeň ZŠ seznamují žáky s mu-
zeem jako s kulturní a vzdělávací institucí 
a umožňují aktivně spoluvytvářet podobu 
našeho muzea. Využívají interakce v herní
 expozici ke vzdělávání v návaznosti 
 na RVP a v netradičním prostředí kladou
 též důraz na zážitky a vlastní 
 zkušenosti žáků. 
 Nabízíme 2 programy:

 Malý muzejník
 je vzdělávací program pro 5.-6. třídy
 ZŠ či primy osmiletých gymnázií.
 Více

 Muzejní přijímačky
 je vzdělávací program pro 7.-9. třídy ZŠ či 
 sekundy až kvarty osmiletých gymnázií. 
Více
  

 Tvůrčí programy k aktuálním výstavám
Jsou pořádány k aktuálním výstavám, rozšiřují obsah školních vzdělávacích oborů a navazují na RVP. Ke každé z dílen jsou k dispozici pracovní listy. Pracovní listy k prohlédnutí i ke stažení Archiv uskutečněných programů Projekty pro školy Dlouhodobé i krátkodobé projekty zaměřené například na místní komunitu a kulturně historické dědictví. Archiv uskutečněných projektů
 


  
 
  
© Muzeum Mladoboleslavska
Muzeum Mladoboleslavska, Hrad 1 - Staroměstské náměstí, Mladá Boleslav 293 01