Otevřeno denně 
 mimo pondělí
 květen - září  říjen - duben
 9-12, 13-17   9-12, 13-16

 Vstupné
 plné 40,-Kč, snížené 20,-Kč
 herna s programem 30,-Kč
 dílny k výstavám 40,-Kč

 Mapa

najdete nás také
na Facebooku


 Muzeum Mladoboleslavska
je příspěvkovou organizací
Středočeského kraje
 
 
Dokumenty
Výroční zpráva
za rok 2017

Zpráva o činnosti
za 1. pololetí 2018

 

Další odkazy 

Statutární město
Mladá Boleslav


Informační centrum


 Atlas Česka
 
  InfoČesko.cz


 TOPlist
 
 
 na úvod   o muzeu  expozice   sbírky  výstavy   herna   pro školy  archiv   knihy   pobočky   kontakty  
 Z historie muzea
 Muzeum Mladoboleslavska ve své činnosti navazuje na více než stoletou
tradici, na jejímž počátku bylo založení Krajského muzejního spolku v roce 1885. První sbírky byly umístěny v domě na Valech, kde ovšem značně trpěly
nedostatkem místa a špatným zabezpečením. Rok po vzniku muzea proto
městská rada přidělila muzeu objekt pozdně gotického paláce Templu, kde byla v roce 1887 pro veřejnost zpřístupněna první expozice. Palác Templ v roce 1927 První sbírky muzea tvořily především zápůjčky členů muzejního spolku
a jeho majetných příznivců. Systematická sbírkotvorná činnost se rozvi- nula především zásluhou jednoho ze zakladatelů muzea, gymnaziálního profesora Františka Bareše. Důležitým impulsem se stala příprava Náro-
dopisné výstavy v Praze v roce 1895.
V roce 1906 získalo muzeum pro své rozmnožené sbírky budovu býva- lého bratrského sboru, kde byla o čtyři roky později otevřena nová expo- zice. Vystaveny v ní byly prakticky všechny sbírkové předměty, depozi- táře zde neexistovaly. Muzeum ve sboru Později muzeum využívalo pro své sbírky další objekty ve městě. Pevné zázemí s depozitáři a výstavními prostorami se podařilo získat teprve v roce 1972, kdy muzeum dostalo do užívání objekt mladoboleslavského hradu, kde sídlí dodnes.
Z historie hradu Počátky hradu spadají až do 2. poloviny 10. století a jsou spojeny se vzni- kem hradiště, které zaujímalo prakticky celou plochu dnešního Starého města. Hrad sloužil jako sídlo kastelánů, později vrchnostenských úředníků i samotné vrchnosti. Po třicetileté válce se dostal do majetku města a značně zpustl. V polovině 18. století byl celý objekt přestavěn na kasárna a armádě pak sloužil až do roku 1953. Potom co armáda hrad opustila, zde byl až do roku 1972 umístěn sklad textilu. Po jeho zrušení získalo hrad do užívání mladoboleslavské muzeum.
Historické snímky hradu, dnešního
sídla Muzea Mladoboleslavska


© Muzeum Mladoboleslavska
Muzeum Mladoboleslavska, Hrad 1 - Staroměstské náměstí, Mladá Boleslav 293 01