Otevřeno denně 
 mimo pondělí
 květen - září  říjen - duben
 9-12, 13-17   9-12, 13-16

 Vstupné
 plné 40,-Kč, snížené 20,-Kč
 herna s programem 30,-Kč
 dílny k výstavám 40,-Kč

 Mapa

najdete nás také
na Facebooku


 Muzeum Mladoboleslavska
je příspěvkovou organizací
Středočeského kraje
 
 
Dokumenty
Výroční zpráva
za rok 2017

Zpráva o činnosti
za 1. pololetí 2018

 

Další odkazy 

Statutární město
Mladá Boleslav


Informační centrum


 Atlas Česka
 
  InfoČesko.cz


 TOPlist
 
 
 na úvod   o muzeu  expozice   sbírky  výstavy   herna   pro školy  archiv   knihy   pobočky   kontakty  
 Muzeum vydalo
 

Sylva Městecká, Obrázky z Mladé Boleslavi
- Pták
Doprovodná publikace ke stejnojmenné výstavě 
Sylva Městecká, Obrázky z Mladé Boleslavi
- Podolec
Doprovodná publikace ke stejnojmenné výstavě.Sylva Městecká, Obrázky z Mladé Boleslavi 
- Nové město
Doprovodná publikace ke stejnojmenné výstavě
obsahuje všechny výstavní panely, které jsou
obrazovým průvodcem po druhé mladoboleslavské
městské čtvrti - Novém městě - ve druhé polovině
19. a na počátku 20. století.
Sylva Městecká, Obrázky z Mladé Boleslavi 
- Staré město
Doprovodná publikace ke stejnojmenné výstavě
obsahuje všechny výstavní panely, které jsou
obrazovým průvodcem po první mladoboleslavské
městské čtvrti - Starém městě - ve druhé polovině
19. a na počátku 20. století.
kol. autorů, Boleslavica 2016
Sborník obsahuje studie a články vážící se
k historii Mladoboleslavska.
Dále zde najdete výroční zprávy Muzea Mla-
doboleslavska, Muzea Bakovska, Státního 
okresního archivu, Archivu společnosti Škoda
Auto, Galerie Templ Mladá Boleslav, Dobrovic-
kých muzeí, Muzea města Mnichova Hradiště 
a Muzea v Kosmonosích.
Součástí sborníku jsou i recenze nově vyda-
ných knih a bibliografie za uplynulý rok.
kol. autorů, Boleslavica 2015
Sborník obsahuje studie a články vážící se
k historii Mladoboleslavska.
Dále zde najdete výroční zprávy Muzea Mla-
doboleslavska, Muzea Bakovska, Státního 
okresního archivu, Archivu společnosti Škoda
Auto, Galerie Templ Mladá Boleslav, Dobrovic-
kých muzeí, Muzea města Mnichova Hradiště 
a Muzea v Kosmonosích.
Součástí sborníku jsou i recenze nově vyda-
ných knih a bibliografie za uplynulý rok.


kol. autorů, Boleslavica 2014
Sborník obsahuje studie a články vážící se
k historii Mladoboleslavska.
Dále zde najdete výroční zprávy Muzea Mla-
doboleslavska, Muzea Bakovska, Státního 
okresního archivu, Archivu společnosti Škoda
Auto, Galerie Templ Mladá Boleslav, Dobrovic-
kých muzeí, Muzea města Mnichova Hradiště 
a Muzea v Kosmonosích.
Součástí sborníku jsou i recenze nově vyda-
ných knih a bibliografie za uplynulý rok.

 
kol. autorů, Boleslavica 2013
Vlastivědný sborník Mladoboleslavska
Sborník obsahuje studie a články vážící se
k historii Mladoboleslavska, jejichž souborný
přehled je uveden níže. Dále zde najdete vý-
roční zprávy Muzea Mladoboleslavska, Muzea
Bakovska, Státního okresního archivu, Archivu
společnosti Škoda Auto, Galerie Templ Mladá
Boleslav, Dobrovických muzeí, Muzea města
Mnichova Hradiště a Muzea v Kosmonosích.
Součástí sborníku jsou i recenze nově vyda-
ných knih a bibliografie za uplynulý rok.kol. autorů, Boleslavica 2012
Vlastivědný sborník Mladoboleslavska
Sborník obsahuje studie a články vážící se
k historii Mladoboleslavska, jejichž souborný
přehled je uveden níže. Dále zde najdete vý-
roční zprávy Muzea Mladoboleslavska, Muzea
Bakovska, Státního okresního archivu, Galerie
Templ Mladá Boleslav, Dobrovických muzeí, 
Muzea města Mnichova Hradiště a Muzea, ga-
lerie a lapidária v Kosmonosích.
Součástí sborníku jsou i recenze nově vyda-
ných knih, bibliografie za uplynulý rok a výběrová
bibliografie za roky 1990-2010..


Václav František Rudolf
Staré obrázky boleslavské, 2012
Nové vydání čtivé knihy mladoboleslavského
rodáka V. Fr. Rudolfa o životě v Mladé Boleslavi
v 50. a 60. letech 19. století. Kapitoly původního
textu popisující nejen samotné město, ale také
vzhled tehdejší domácnosti, místní hospůdky,
rázovité postavičky, řemeslníky, školy, zábavy
apod. jsou doplněny vysvětlujícími poznámkami
k dobovým výrazům a již neznámým pomístním
názvům. Kniha je opatřena obrazovou přílohou 
a dobovým plánem města.Karel Sklenář, Václav Krolmus 
Život a dílo archeologa romantika , 2012
Monografická publikace předního českého archeo-
loga Karla Sklenáře věnovaná životu a dílu Václa-
va Krolmuse, vlasteneckému knězi a rodákovi
z Březinky. Karel Sklenář ve svém díle přibližuje
nejen peripetie osobního života V. Krolmuse, ale
svoji pozornost zaměřuje především na roli.
kterou hrál v počátcích českých humanitních
věd.Autor jedinečným způsobem prezentuje
dobu, kdy byly učiněny první významné arche-
ologické objevy a kdy byly zakládány první sbírky
dokladů o naší národní minulosti.


Luděk Beneš
Osobnosti Mladoboleslavska, 2009
Publikace zahrnuje abecedně řazené životopisné
medailony téměř devíti set již nežijících osobnosti
ze všech oborů lidské činnosti.


Sylva Městecká
Boleslavský uličník, 2006, 2007, 2008
Obrazová publikace o mladoboleslavských ulicích
a náměstích,jejich názvech, proměnách podob, 
zajímavých stavbách. 
Víc jak 250 barevných i černobílých historických
snímků Mladé Boleslavi.
Pavel Sosnovec
Baroko v Pojizeří, 2004
Průvodce k dlouhodobé výstavě - co je baroko, 
baroko na Mladoboleslavsku, barokní zbožnost,
architektura, výtvarné umění, rod Jelínků, hudba


 Zdeněk Fišera , Hrady a tvrze na Mladoboleslavsku, 2002
 kol. autorů, Protinacistický odboj v Pojizeří (1939-1945), 2002
 ed. J. Jermář, Emigrace z českých zemí, 2001
 kol. autorů, Drábské světničky - Mužský, 1998
 ed. J. Jermář, Paměti legionáře Josefa Heřmanského 
 z Dobrovice, 1998
 kol. autorů, Mladoboleslavsko v proměnách času, 1997 
 
V muzeu zakoupíte 

Obrázky z Mladé Boleslavi
PtákObrázky z Mladé Boleslavi
Staré město


kol. autorů
Boleslavica 2017
Vlastivědný sborníkkol. autorů
Boleslavica 2016
Vlastivědný sborníkkol. autorů
Boleslavica 2015
Vlastivědný sborníkVáslav František Rudolf
Staré obrázky boleslavské


kol. autorů
Boleslavica 2014
Vlastivědný sborník


kol. autorů
Boleslavica 2013
Vlastivědný sborník


kol. autorů
Boleslavica 2012
Vlastivědný sborník 
 
 
© Muzeum Mladoboleslavska
Muzeum Mladoboleslavska, Hrad 1 - Staroměstské náměstí, Mladá Boleslav 293 01