Otevřeno denně 
 mimo pondělí
 květen - září  říjen - duben
 9-12, 13-17   9-12, 13-16

 Vstupné
 plné 40,-Kč, snížené 20,-Kč
 herna s programem 30,-Kč
 dílny k výstavám 40,-Kč

 Mapa

najdete nás také
na Facebooku


 Muzeum Mladoboleslavska
je příspěvkovou organizací
Středočeského kraje
 
 
Dokumenty
Výroční zpráva
za rok 2017

Zpráva o činnosti
za 1. pololetí 2018Další odkazy 

Statutární město
Mladá Boleslav


Informační centrum


 Atlas Česka
 
  InfoČesko.cz


 TOPlist
 
 
 na úvod   o muzeu  expozice   sbírky  výstavy   herna   pro školy  archiv   knihy   pobočky   kontakty  
 Sbírkové fondy  
 
Archeologie
Archeologická sbírka muzea obsahuje desítky tisíc pravě-
kých, ale i středověkých artefaktů. Předměty z náhodných
nálezů i systematických archeologických archeologických 
 výkopů dokumentují osídlení Pojizeří od paleolitu až po období končícího 
 středověku. 
 
  
  Cín
  Sbírka cínových předmětů patří v rámci muzea, ale také 
  ve srovnání s jinými muzei regionálního charakteru, k nej-
  cennějším. Ve sbírce se nacházejí vzácné ukázky honosného
 cínu saské provenience, zejména tzv. střelecké talíře, ale také ušlechtilé 
 cechovní nádoby. 

 
  Etnografie
  Obsáhlá sbírka lidového textilu pocházející převážně ze sběrů
  z konce 19. století, zahrnuje asi 500 čepců, 300 plen a šátků
  a desítky lidových krojů a jejich součástí majících původ ve 
  zdejším regionu. Etnografická sbírka zahrnuje také zemědělské
  nářadí, náčiní a stroje a malovaný nábytek.

 
  Fotografie
  Několikatisícový fotografický archiv tvoří především fotografie 
  Mladé Boleslavi a okolí. Fotografické sbírky muzea jsou 
  neustále doplňovány vlastní dokumentační činností.

 
Keramika
Sbírka keramiky je reprezentována českým i evropským porce-
lánem 19. a 20. století - k nejcennějším exponátům lze zařadit
původní míšeňský porcelán z přelomu 18. a 19. století a některé 
 skvělé ukázky ručně malovaných produktů českých porcelánek. 

 
 Knihovna
 Sbírková část knihovny obsahuje přibližně 4000 tisků z 16. až 
 18. století zahrnující svazky z oborů filosofie, historie, nábo-
 ženství a umění. Součástí knihovny jsou i kramářské tisky, hudebniny, mapy
 a atlasy. V knihovně je uložen i obsáhlý fond regionální literatury, který 
 slouží také badatelům. Cennou součástí knihovního fondu jsou tři rukopisné
 graduályze 16. století.
 
 
 Militaria
 Muzeum Mladoboleslavska má sbírku chladných a palných 
 zbraní zahrnující především období 18. a 19. století. 

 
   Numismatika
   Sbírka numismatiky obsahuje především české ražby od 11. 
   století, dále pak mince a platidla evropských zemí. Historicky 
   cenná je sbírka pečetidel. Muzeum spravuje i kolekci několika 
 desítek pamětních mincí a odznaků regionálního původu.

 
  Sklo
  Základ sbírky tvoří české výrobky z 2. poloviny 19. století, které 
  představují reprezentativní škálu čirého skla, zdobeného tradič-
  ními technikami broušení, řezání i leptání, stejně jako barevného 
 skla všech odstínů a typů.K nejvzácnějším předmětům patří bezesporu 
 některé ukázky barokního ručně ma lovaného skla. 

 
 Výtvarné umění  
 Nejcennější součástí výtvarných sbírek muzea je soubor plastik
 z 18. stol. od několika generací sochařské a řezbářské rodiny 
 Jelínků z Kosmonos. Ve sbírce grafik je zastoupena řada pohledů 
 na Mladou Boleslav z 19. století, cenný je též soubor grafik 
 vytvořených podle portrétů J. Kupeckého.

 Z našich sbírek představujeme

  Jízdní kolo
tzv. "kostitřas"

Celodřevěný bicykl s loukoťovými koly.
V této podobě byly "kostitřasy" 
vyráběny zhruba do roku 1868. 
V málo odlišné variantě najdete 
jeden z těchto bicyklů i v naší stálé expozici.
© Muzeum Mladoboleslavska
Muzeum Mladoboleslavska, Hrad 1 - Staroměstské náměstí, Mladá Boleslav 293 01