Otevřeno denně 
 mimo pondělí
 květen - září  říjen - duben
 9-12, 13-17   9-12, 13-16

 Vstupné
 plné 40,-Kč, snížené 20,-Kč
 herna s programem 30,-Kč
 dílny k výstavám 40,-Kč

 Mapa

najdete nás také
na Facebooku


 Muzeum Mladoboleslavska
je příspěvkovou organizací
Středočeského kraje
 
 
Dokumenty
Výroční zpráva
za rok 2017Další odkazy 

Statutární město
Mladá Boleslav


Informační centrum


 Atlas Česka
 
  InfoČesko.cz


 TOPlist
 
 
 na úvod   o muzeu  expozice   sbírky  výstavy   herna   pro školy  archiv   knihy   pobočky   kontakty  
 Sbírkové fondy  
 
Archeologie
Archeologická sbírka muzea obsahuje desítky tisíc pravě-
kých, ale i středověkých artefaktů. Předměty z náhodných
nálezů i systematických archeologických archeologických 
 výkopů dokumentují osídlení Pojizeří od paleolitu až po období končícího 
 středověku. 
 
  
  Cín
  Sbírka cínových předmětů patří v rámci muzea, ale také 
  ve srovnání s jinými muzei regionálního charakteru, k nej-
  cennějším. Ve sbírce se nacházejí vzácné ukázky honosného
 cínu saské provenience, zejména tzv. střelecké talíře, ale také ušlechtilé 
 cechovní nádoby. 

 
  Etnografie
  Obsáhlá sbírka lidového textilu pocházející převážně ze sběrů
  z konce 19. století, zahrnuje asi 500 čepců, 300 plen a šátků
  a desítky lidových krojů a jejich součástí majících původ ve 
  zdejším regionu. Etnografická sbírka zahrnuje také zemědělské
  nářadí, náčiní a stroje a malovaný nábytek.

 
  Fotografie
  Několikatisícový fotografický archiv tvoří především fotografie 
  Mladé Boleslavi a okolí. Fotografické sbírky muzea jsou 
  neustále doplňovány vlastní dokumentační činností.

 
Keramika
Sbírka keramiky je reprezentována českým i evropským porce-
lánem 19. a 20. století - k nejcennějším exponátům lze zařadit
původní míšeňský porcelán z přelomu 18. a 19. století a některé 
 skvělé ukázky ručně malovaných produktů českých porcelánek. 

 
 Knihovna
 Sbírková část knihovny obsahuje přibližně 4000 tisků z 16. až 
 18. století zahrnující svazky z oborů filosofie, historie, nábo-
 ženství a umění. Součástí knihovny jsou i kramářské tisky, hudebniny, mapy
 a atlasy. V knihovně je uložen i obsáhlý fond regionální literatury, který 
 slouží také badatelům. Cennou součástí knihovního fondu jsou tři rukopisné
 graduályze 16. století.
 
 
 Militaria
 Muzeum Mladoboleslavska má sbírku chladných a palných 
 zbraní zahrnující především období 18. a 19. století. 

 
   Numismatika
   Sbírka numismatiky obsahuje především české ražby od 11. 
   století, dále pak mince a platidla evropských zemí. Historicky 
   cenná je sbírka pečetidel. Muzeum spravuje i kolekci několika 
 desítek pamětních mincí a odznaků regionálního původu.

 
  Sklo
  Základ sbírky tvoří české výrobky z 2. poloviny 19. století, které 
  představují reprezentativní škálu čirého skla, zdobeného tradič-
  ními technikami broušení, řezání i leptání, stejně jako barevného 
 skla všech odstínů a typů.K nejvzácnějším předmětům patří bezesporu 
 některé ukázky barokního ručně ma lovaného skla. 

 
 Výtvarné umění  
 Nejcennější součástí výtvarných sbírek muzea je soubor plastik
 z 18. stol. od několika generací sochařské a řezbářské rodiny 
 Jelínků z Kosmonos. Ve sbírce grafik je zastoupena řada pohledů 
 na Mladou Boleslav z 19. století, cenný je též soubor grafik 
 vytvořených podle portrétů J. Kupeckého.

 Z našich sbírek představujeme

  Jízdní kolo
tzv. "kostitřas"

Celodřevěný bicykl s loukoťovými koly.
V této podobě byly "kostitřasy" 
vyráběny zhruba do roku 1868. 
V málo odlišné variantě najdete 
jeden z těchto bicyklů i v naší stálé expozici.
© Muzeum Mladoboleslavska
Muzeum Mladoboleslavska, Hrad 1 - Staroměstské náměstí, Mladá Boleslav 293 01