Otevřeno denně 
 mimo pondělí
 květen - září  říjen - duben
 9-12, 13-17   9-12, 13-16

 Vstupné
 plné 40,-Kč, snížené 20,-Kč
 herna s programem 30,-Kč
 dílny k výstavám 40,-Kč

 Mapa

najdete nás také
na Facebooku


 Muzeum Mladoboleslavska
je příspěvkovou organizací
Středočeského kraje
 
 
Dokumenty
Zpráva o činnosti
Plán činnosti
 

Další odkazy 

Statutární město
Mladá Boleslav


Informační centrum


 Atlas Česka
 
  InfoČesko.cz


 TOPlist
 
 
 na úvod   o muzeu  expozice   sbírky  výstavy   herna   pro školy  archiv   knihy   pobočky   kontakty  
 Hlavní výstavní sál
 Lucemburské opráski 
 Nevšední výstava přináší zcela jiný pohled na české země v době vrchol-
 ného středověku, a sice prostřednictvím zábavného komiksu autora vystu-
 pujícího pod pseudonymem Jaz. Šest lucemburských panovníků od císaře
 Karla IV. po moravského markraběte Jošta se představí pomocí svérázných
 kreseb a gagů a stylizovaného, úmyslně a vtipně chybného pravopisu.
     
 Jazovy komiksy sklidily velký úspěch nejprve na facebooku, poté byly, opět 
 s velkým ohlasem, vydány i knižně. A Mladá Boleslav je po Brnu druhým 
 místem, kde jsou zpřístupněny veřejnosti formou výstavy. Doplňují je origi-
 nální středověké předměty ze sbírek Muzea města Brna a Muzea Mladobo-
 leslavska, např. kachle, akvamanile (nádoby na vodu ve tvaru zvířat) a další
 archeologické nálezy. 

 
 Galerie na arkádě
 Cestou necestou
 Výstava prací studentů výtvarného oboru ZUŠ Mladá Boleslav představuje
 výsledky tvůrčího snažení většinou absolventů 1. nebo 2. stupně výtvarného
 studia na této škole. Pod vedením výtvarných pedagogů Mirky Koubkové, 
 Jany Míškové, Jarmily Novákové a Marie Tomášové vytvářeli jednotliví stu-
 denti svá díla v různých technikách, ale též rozdílným přístupem „k věci“, 
 svým způsobem vyjádření, tedy – svou cestou. 
 Studenti používali a vycházeli z běžných výtvarných technik, jako je kresba
 tužkou, rudkou, uhlem, pastelem, někteří použili akvarel, malbu temperou nebo
 akrylem, malbu na skleněný podklad, perokresbu, koláž, další využili k vyjád-
 ření voskovou batiku, zaměřili se na tvorbu prostorových keramických objektů 
 nebo vytvářeli z nití osobité kompozice. 
 Cílem výstavy je ukázat výsledky prací našich studentů nejen v širokém zá-
 běru individuálního výběru technik a materiálů, ale zejména rozmanitost a va-
 riabilnost námětů. Někteří žáci čerpali svůj námět v sobě (např. - můj vztah 
 k ostatním i k sobě samému, k umění, cestování, přírodním jevům a úkazům),
 k oblastem našeho života, které nás naplňují a přinášejí radost. Jiní reflektují 
 svět, který nás obklopuje a působí na nás. Každý autor si však nachází svou
 CESTU ke světu, ztvárňuje to, čím svět sám k němu promlouvá, co jej zajímá 
 nebo jen – čím se ho týká... 
 Někteří naši absolventi vykonali v letošním školním roce talentové zkoušky 
 na různé výtvarné a uměleckoprůmyslové školy a k jejich i našemu velkému 
 potěšení byli na tyto výběrové školy přijati. 

 Dlouhodobé výstavy
 Barokní dílna rodu Jelínků
 26. listopadu 2015 otevřelo Muzeum Mladoboleslavska na boleslavském hradě 
 výstavu s názvem Barokní dílna rodu Jelínků. Návštěvníci zde mohou shlédnout 
 soubor dřevěných plastik zhotovených členy rodiny Jelínků pro sakrální pros-
 tory v Mladé Boleslavi a jejím blízkém okolí.
  
 Zejména díla Josefa Jiřího Jelínka a jeho synovce Martina Ignáce Jelínka zau-
 jímají velmi důležité místo na české barokní scéně. Svou formou se hlásí 
 k radikálnímu baroku braunovské dílny a stávají se tak pro nás dalšími zprost-
 ředkovateli tvarosloví berniniovského italského baroka. 
 Rodinný sochařský ateliér Jelínků, sídlící v nedalekých Kosmonosích, zde 
 pracuje od sedmdesátých let 17. století nepřetržitě až do počátku 19. století. 
 Svými osobitými sochařskými díly obsazují Jelínkové krajinné dominanty, de-
 korují obce a zdobí interiéry i exteriéry kostelních staveb nejen na Mladobo-
 leslavsku, ale i Jičínsku, Semilsku, Turnovsku či Liberecku. 
 Na výstavě je prezentována řezbářská virtuozita, kterou vložili do svých fi-
 gur světců a světic osef Jiří a Martin Ignác Jelínek. Najdeme zde však i práci
 samotného zakladatele dílny Václava Jelínka. Vzkříšený Kristus z roku 1697 
 je jedním z mála jeho dochovaných děl, a protože nese dokonce Václavovu
 signaturu, dá se pokládat za opravdový unikát. Boleslavští patrioti jistě uvítají 
 možnost spatřit obrovité plastiky andělů z jelínkovské dílny, které patřily k pů-
 vodnímu vybavení hlavního oltáře boleslavského kostela sv. Havla. Půvabný
 je také vystavený soubor drobných sošek Čtrnácti svatých Pomocníků zho-
 tovený pro kostel v Dobrovici a zapůjčený z depozitáře Biskupství litoměřic-
 kého. Téměř všechny plastiky jsou polychromované a zrestaurované. 
 


 
Plán akcí na rok 2017

Hlavní výstavní sál
Lucemburské opráski
(28.2.-28.5.)

Jizera
(10.6.-10.9.)

Kamil Lhoták
(16.9.-26.11.)

Vánoční výstava - betlémy
(2.12. 2017-únor 2018)


Galerie na arkádě
Obrázky z Mladé Boleslavi
Staré město
(11.2.-23.4.)

Práce žáků ZUŠ
(29.4.-25.6.)

Obrázky z Mladé Boleslavi
Nové město
(27.6.-10.9.)

Kamil Lhoták
(16.9.-26.11.)

Obrázky z Mladé Boleslavi
Podolec
(28.11. 2017 - únor 2018)


Další akce
Muzejní noc
19.5.

Den Středočeského kraje
28.10.

Putování k betlému
16.12.

 

© Muzeum Mladoboleslavska
Muzeum Mladoboleslavska, Hrad 1 - Staroměstské náměstí, Mladá Boleslav 293 01