Otevřeno denně 
 mimo pondělí
 květen - září  říjen - duben
 9-12, 13-17   9-12, 13-16

 Vstupné
 plné 40,-Kč, snížené 20,-Kč
 herna s programem 30,-Kč
 dílny k výstavám 40,-Kč

 Mapa

najdete nás také
na Facebooku


 Muzeum Mladoboleslavska
je příspěvkovou organizací
Středočeského kraje
 
 
Dokumenty
Zpráva o činnosti
Plán činnosti
 

Další odkazy 

Statutární město
Mladá Boleslav


Informační centrum


 Atlas Česka
 
  InfoČesko.cz


 TOPlist
 
 
 na úvod   o muzeu  expozice   sbírky  výstavy   herna   pro školy  archiv   knihy   pobočky   kontakty  
 Hlavní výstavní sál
 Lucemburské opráski 
 Nevšední výstava přináší zcela jiný pohled na české země v době vrchol-
 ného středověku, a sice prostřednictvím zábavného komiksu autora vystu-
 pujícího pod pseudonymem Jaz. Šest lucemburských panovníků od císaře
 Karla IV. po moravského markraběte Jošta se představí pomocí svérázných
 kreseb a gagů a stylizovaného, úmyslně a vtipně chybného pravopisu.
     
 Jazovy komiksy sklidily velký úspěch nejprve na facebooku, poté byly, opět 
 s velkým ohlasem, vydány i knižně. A Mladá Boleslav je po Brnu druhým 
 místem, kde jsou zpřístupněny veřejnosti formou výstavy. Doplňují je origi-
 nální středověké předměty ze sbírek Muzea města Brna a Muzea Mladobo-
 leslavska, např. kachle, akvamanile (nádoby na vodu ve tvaru zvířat) a další
 archeologické nálezy. 

 
 Galerie na arkádě
 Obrázky z Mladé Boleslavi - Staré město
 První ze série fotografických výstav, jimiž bude v průběhu roku představována 
 Mladá Boleslav v období druhé poloviny 19. a počátku 20. století. První z výstav 
 je věnována Starému městu a návštěvníci se mohou těšit na mnoho dosud ne-
 publikovaných snímků. 
   
 

 Dlouhodobé výstavy
 Barokní dílna rodu Jelínků
 26. listopadu 2015 otevřelo Muzeum Mladoboleslavska na boleslavském hradě 
 výstavu s názvem Barokní dílna rodu Jelínků. Návštěvníci zde mohou shlédnout 
 soubor dřevěných plastik zhotovených členy rodiny Jelínků pro sakrální pros-
 tory v Mladé Boleslavi a jejím blízkém okolí.
  
 Zejména díla Josefa Jiřího Jelínka a jeho synovce Martina Ignáce Jelínka zau-
 jímají velmi důležité místo na české barokní scéně. Svou formou se hlásí 
 k radikálnímu baroku braunovské dílny a stávají se tak pro nás dalšími zprost-
 ředkovateli tvarosloví berniniovského italského baroka. 
 Rodinný sochařský ateliér Jelínků, sídlící v nedalekých Kosmonosích, zde 
 pracuje od sedmdesátých let 17. století nepřetržitě až do počátku 19. století. 
 Svými osobitými sochařskými díly obsazují Jelínkové krajinné dominanty, de-
 korují obce a zdobí interiéry i exteriéry kostelních staveb nejen na Mladobo-
 leslavsku, ale i Jičínsku, Semilsku, Turnovsku či Liberecku. 
 Na výstavě je prezentována řezbářská virtuozita, kterou vložili do svých fi-
 gur světců a světic osef Jiří a Martin Ignác Jelínek. Najdeme zde však i práci
 samotného zakladatele dílny Václava Jelínka. Vzkříšený Kristus z roku 1697 
 je jedním z mála jeho dochovaných děl, a protože nese dokonce Václavovu
 signaturu, dá se pokládat za opravdový unikát. Boleslavští patrioti jistě uvítají 
 možnost spatřit obrovité plastiky andělů z jelínkovské dílny, které patřily k pů-
 vodnímu vybavení hlavního oltáře boleslavského kostela sv. Havla. Půvabný
 je také vystavený soubor drobných sošek Čtrnácti svatých Pomocníků zho-
 tovený pro kostel v Dobrovici a zapůjčený z depozitáře Biskupství litoměřic-
 kého. Téměř všechny plastiky jsou polychromované a zrestaurované. 
 


 
Plán akcí na rok 2017

Hlavní výstavní sál
Lucemburské opráski
(28.2.-28.5.)

Jizera
(10.6.-10.9.)

Kamil Lhoták
(16.9.-26.11.)

Vánoční výstava - betlémy
(2.12. 2017-únor 2018)


Galerie na arkádě
Obrázky z Mladé Boleslavi
Staré město
(11.2.-23.4.)

Práce žáků ZUŠ
(29.4.-25.6.)

Obrázky z Mladé Boleslavi
Nové město
(27.6.-10.9.)

Kamil Lhoták
(16.9.-26.11.)

Obrázky z Mladé Boleslavi
Podolec
(28.11. 2017 - únor 2018)


Další akce
Muzejní noc
19.5.

Den Středočeského kraje
28.10.

Putování k betlému
16.12.

 

© Muzeum Mladoboleslavska
Muzeum Mladoboleslavska, Hrad 1 - Staroměstské náměstí, Mladá Boleslav 293 01