Otevřeno denně 
 mimo pondělí
 květen - září  říjen - duben
 9-12, 13-17   9-12, 13-16

 Vstupné
 plné 40,-Kč, snížené 20,-Kč
 herna s programem 30,-Kč
 dílny k výstavám 40,-Kč

 Mapa

najdete nás také
na Facebooku


 Muzeum Mladoboleslavska
je příspěvkovou organizací
Středočeského kraje
 
 
Dokumenty
Zpráva o činnosti
Plán činnosti
 

Další odkazy 

Statutární město
Mladá Boleslav


Informační centrum


 Atlas Česka
 
  InfoČesko.cz


 TOPlist
 
 
 na úvod   o muzeu  expozice   sbírky  výstavy   herna   pro školy  archiv   knihy   pobočky   kontakty  
 Hlavní výstavní sál 
 Jizera - fenomén řeky našeho kraje
  
 
 Bronzový meč vylovený z Jizery nedaleko Česany.

 
 Zkamenělý trus sladkovodních žraloků a zkameněliny druhohorních živo-
 čichů z pískovcových teras v okolí města.
 
  
  Bavlněné plavky a korkový plovací pás. 


 Galerie na arkádě
 Obrázky z Mladé Boleslavi - Nové město
 Další díl výstavy o podobách Mladé Boleslavi ve druhé polovině 19. a na 
 počátku 20. století nás zavede na Nové město.
 Víceméně po celou druhou polovinu 19. století si Nové město drželo roz-
 lohu, která nijak výrazně nepřesahovala jeho středověké hranice; souvislá 
 zástavba končila zhruba na úrovni dnešní Jaselské ulice. Samozřejmě, že 
 i v této době se stavělo, ale tehdejším potřebám ještě vcelku dostačovaly 
 volné stavební parcely uvnitř areálu města. Jiná situace už byla na konci 
 19. století, kdy se pro potřeby nové výstavby začaly parcelovat zahrady 
 ležící podél silnice na Kosmonosy a postupně zde vzniklo několik nových
 ulic, mezi prvními například ulice Blahoslavova. Nové město se tehdy začalo 
 výrazně rozšiřovat a četnými přestavbami starších budov provedenými dle
 dobového vkusu získalo i modernější podobu.
 Výstava prezentuje popsané proměny druhé mladoboleslavské městské 
 části na několika desítkách dobových fotografií a pohlednic ze sbírek muzea 
 a také ze sbírek soukromých. Vedle fotografií nechybí ani plány města a ko-
 lorit doby dokresluje i řada reklam a zajímavých dobových reálií. 

 Dlouhodobé výstavy
 Barokní dílna rodu Jelínků
 26. listopadu 2015 otevřelo Muzeum Mladoboleslavska na boleslavském hradě 
 výstavu s názvem Barokní dílna rodu Jelínků. Návštěvníci zde mohou shlédnout 
 soubor dřevěných plastik zhotovených členy rodiny Jelínků pro sakrální pros-
 tory v Mladé Boleslavi a jejím blízkém okolí.
  
 Zejména díla Josefa Jiřího Jelínka a jeho synovce Martina Ignáce Jelínka zau-
 jímají velmi důležité místo na české barokní scéně. Svou formou se hlásí 
 k radikálnímu baroku braunovské dílny a stávají se tak pro nás dalšími zprost-
 ředkovateli tvarosloví berniniovského italského baroka. 
 Rodinný sochařský ateliér Jelínků, sídlící v nedalekých Kosmonosích, zde 
 pracuje od sedmdesátých let 17. století nepřetržitě až do počátku 19. století. 
 Svými osobitými sochařskými díly obsazují Jelínkové krajinné dominanty, de-
 korují obce a zdobí interiéry i exteriéry kostelních staveb nejen na Mladobo-
 leslavsku, ale i Jičínsku, Semilsku, Turnovsku či Liberecku. 
 Na výstavě je prezentována řezbářská virtuozita, kterou vložili do svých fi-
 gur světců a světic osef Jiří a Martin Ignác Jelínek. Najdeme zde však i práci
 samotného zakladatele dílny Václava Jelínka. Vzkříšený Kristus z roku 1697 
 je jedním z mála jeho dochovaných děl, a protože nese dokonce Václavovu
 signaturu, dá se pokládat za opravdový unikát. Boleslavští patrioti jistě uvítají 
 možnost spatřit obrovité plastiky andělů z jelínkovské dílny, které patřily k pů-
 vodnímu vybavení hlavního oltáře boleslavského kostela sv. Havla. Půvabný
 je také vystavený soubor drobných sošek Čtrnácti svatých Pomocníků zho-
 tovený pro kostel v Dobrovici a zapůjčený z depozitáře Biskupství litoměřic-
 kého. Téměř všechny plastiky jsou polychromované a zrestaurované. 
 


 
Plán akcí na rok 2017

Hlavní výstavní sál
Lucemburské opráski
(28.2.-28.5.)

Jizera
(10.6.-10.9.)

Kamil Lhoták
(16.9.-26.11.)

Vánoční výstava - betlémy
(2.12. 2017-únor 2018)


Galerie na arkádě
Obrázky z Mladé Boleslavi
Staré město
(11.2.-23.4.)

Práce žáků ZUŠ
(29.4.-25.6.)

Obrázky z Mladé Boleslavi
Nové město
(27.6.-10.9.)

Kamil Lhoták
(16.9.-26.11.)

Obrázky z Mladé Boleslavi
Podolec
(28.11. 2017 - únor 2018)
Další akce
Muzejní noc
19.5.

Den Středočeského kraje
28.10.

Putování k betlému
16.12.

 

© Muzeum Mladoboleslavska
Muzeum Mladoboleslavska, Hrad 1 - Staroměstské náměstí, Mladá Boleslav 293 01