Otevřeno denně 
 mimo pondělí
 květen - září  říjen - duben
 9-12, 13-17   9-12, 13-16

 Vstupné
 plné 40,-Kč, snížené 20,-Kč
 herna s programem 30,-Kč
 dílny k výstavám 40,-Kč

 Mapa

najdete nás také
na Facebooku


 Muzeum Mladoboleslavska
je příspěvkovou organizací
Středočeského kraje
 
 
Dokumenty
Zpráva o činnosti
Plán činnosti
 

Další odkazy 

Statutární město
Mladá Boleslav


Informační centrum


 Atlas Česka
 
  InfoČesko.cz


 TOPlist
 
 
 na úvod   o muzeu  expozice   sbírky  výstavy   herna   pro školy  archiv   knihy   pobočky   kontakty  
 Hlavní výstavní sál
 Betlémy
 Ke starým vánočním obyčejům, starším než je stavění a zdobení stromku, patří 
 stavění jesliček se scénou narození Krista v Betlémě. Přeobrazem domácích
 jesliček byly jesličkové skříně a oltářní reliéfy s výjevy Kristova narození, které 
 věřící vídali v kostelích. V baroku byly podle nich zhotovoványfigury v životní 
 velikosti, které se pak staly základem kostelních jesliček. Po josefínských re-
 formách v polovině 18. století se od stavění kostelních betlémů upouštělo a 
 jesličky se ve zmenšeném provedení začaly objevovat v domácnostech. 
 Ze stavění jesliček se postupem času stal lidový obyčej a k základní scéně
 Ježíšova narození přidala lidová tvořivost další postavy a výjevy z reálného 
 života.
 Na výstavě, která v Muzeu Mladoboleslavska začíná 2. prosince a potrvá až 
 do 14. ledna 2018, vám chceme ukázat betlémy z různých období, od počátku 
 19. století až po současnost a také předvést různorodost jejich provedení
 i užitých materiálů. Mimo betlémů ze sbírek mladoboleslavského muzea, budou 
 vystaveny také betlémy z muzea v Příbrami a v Železném Brodě. 

 Galerie na arkádě
 Původně plánovaná výstava ze série fotografických výstav Obrázky z Mladé
 Boleslavi se z provozních důvodů uskuteční až v únoru 2018. 
 Dlouhodobé výstavy
 Barokní dílna rodu Jelínků
 26. listopadu 2015 otevřelo Muzeum Mladoboleslavska na boleslavském hradě 
 výstavu s názvem Barokní dílna rodu Jelínků. Návštěvníci zde mohou shlédnout 
 soubor dřevěných plastik zhotovených členy rodiny Jelínků pro sakrální pros-
 tory v Mladé Boleslavi a jejím blízkém okolí.
  
 Zejména díla Josefa Jiřího Jelínka a jeho synovce Martina Ignáce Jelínka zau-
 jímají velmi důležité místo na české barokní scéně. Svou formou se hlásí 
 k radikálnímu baroku braunovské dílny a stávají se tak pro nás dalšími zprost-
 ředkovateli tvarosloví berniniovského italského baroka. 
 Rodinný sochařský ateliér Jelínků, sídlící v nedalekých Kosmonosích, zde 
 pracuje od sedmdesátých let 17. století nepřetržitě až do počátku 19. století. 
 Svými osobitými sochařskými díly obsazují Jelínkové krajinné dominanty, de-
 korují obce a zdobí interiéry i exteriéry kostelních staveb nejen na Mladobo-
 leslavsku, ale i Jičínsku, Semilsku, Turnovsku či Liberecku. 
 Na výstavě je prezentována řezbářská virtuozita, kterou vložili do svých fi-
 gur světců a světic osef Jiří a Martin Ignác Jelínek. Najdeme zde však i práci
 samotného zakladatele dílny Václava Jelínka. Vzkříšený Kristus z roku 1697 
 je jedním z mála jeho dochovaných děl, a protože nese dokonce Václavovu
 signaturu, dá se pokládat za opravdový unikát. Boleslavští patrioti jistě uvítají 
 možnost spatřit obrovité plastiky andělů z jelínkovské dílny, které patřily k pů-
 vodnímu vybavení hlavního oltáře boleslavského kostela sv. Havla. Půvabný
 je také vystavený soubor drobných sošek Čtrnácti svatých Pomocníků zho-
 tovený pro kostel v Dobrovici a zapůjčený z depozitáře Biskupství litoměřic-
 kého. Téměř všechny plastiky jsou polychromované a zrestaurované. 
 


 
Plán akcí na rok 2017

Hlavní výstavní sál
Lucemburské opráski
(28.2.-28.5.)

Jizera
(10.6.-10.9.)

Kamil Lhoták
(16.9.-26.11.)

Vánoční výstava - betlémy
(2.12. 2017-únor 2018)


Galerie na arkádě
Obrázky z Mladé Boleslavi
Staré město
(11.2.-23.4.)

Práce žáků ZUŠ
(29.4.-25.6.)

Obrázky z Mladé Boleslavi
Nové město
(27.6.-10.9.)

Kamil Lhoták
(16.9.-26.11.)


Další akce
Muzejní noc
19.5.

Den Středočeského kraje
28.10.

Putování k betlému
16.12.

 

© Muzeum Mladoboleslavska
Muzeum Mladoboleslavska, Hrad 1 - Staroměstské náměstí, Mladá Boleslav 293 01