Otevřeno denně 
 mimo pondělí
 květen - září  říjen - duben
 9-12, 13-17   9-12, 13-16

 Vstupné
 plné 40,-Kč, snížené 20,-Kč
 herna s programem 30,-Kč
 dílny k výstavám 40,-Kč

 Mapa

najdete nás také
na Facebooku


 Muzeum Mladoboleslavska
je příspěvkovou organizací
Středočeského kraje
 
 
Dokumenty
Výroční zpráva
za rok 2017

 

Další odkazy 

Statutární město
Mladá Boleslav


Informační centrum


 Atlas Česka
 
  InfoČesko.cz


 TOPlist
 
 
 na úvod   o muzeu  expozice   sbírky  výstavy   herna   pro školy  archiv   knihy   pobočky   kontakty  
 Hlavní výstavní sál
 Chlum v dávnověku
 Výstava představuje archeologické nálezy a objevy z hřebene přírodního parku
 Chlum. Dozvíte se na ní třeba, kolik pokladů ze zlata a stříbra se na Chlumu našlo,
 kdo žil za obrovskou hradbou hradiště Švédské šance a těšit se můžete i na její
 unikátní trojrozměrnou rekonstrukci. 


 

 Galerie na arkádě
 Jak šel čas třídou Václava Klementa
 Jedna z nejrušnějších a patrně i nejvytíženějších ulic města bývala kdysi jen úzkou
 silnicí lemovanou alejí. Ještě na počátku 20. století končila souvislá zástavba této 
 ulice zhruba na úrovni dnešního Výstaviště a dál už se nacházelo jen několik málo
 osamocených staveb. V dalších desetiletích budov v ulici přibývalo, později byly
 mnohé z nich přestavěny a jiné naopak zase zbourány. Proměny ulice v části od
 jejího začátku u kruhového objezdu až po bývalou rolnickou školu, představují
 na výstavě snímky zahrnující období od 90. let 19. století až do 90. let 20. století.
 


 Dlouhodobé výstavy
 Barokní dílna rodu Jelínků
 26. listopadu 2015 otevřelo Muzeum Mladoboleslavska na boleslavském hradě 
 výstavu s názvem Barokní dílna rodu Jelínků. Návštěvníci zde mohou shlédnout 
 soubor dřevěných plastik zhotovených členy rodiny Jelínků pro sakrální pros- 
 tory v Mladé Boleslavi a jejím blízkém okolí.   
 Zejména díla Josefa Jiřího Jelínka a jeho synovce Martina Ignáce Jelínka zau-
 jímají velmi důležité místo na české barokní scéně. Svou formou se hlásí 
 k radikálnímu baroku braunovské dílny a stávají se tak pro nás dalšími zprost-
 ředkovateli tvarosloví berniniovského italského baroka. 
 Rodinný sochařský ateliér Jelínků, sídlící v nedalekých Kosmonosích, zde 
 pracuje od sedmdesátých let 17. století nepřetržitě až do počátku 19. století. 
 Svými osobitými sochařskými díly obsazují Jelínkové krajinné dominanty, de-
 korují obce a zdobí interiéry i exteriéry kostelních staveb nejen na Mladobo-
 leslavsku, ale i Jičínsku, Semilsku, Turnovsku či Liberecku. 
 Na výstavě je prezentována řezbářská virtuozita, kterou vložili do svých fi-
 gur světců a světic osef Jiří a Martin Ignác Jelínek. Najdeme zde však i práci
 samotného zakladatele dílny Václava Jelínka. Vzkříšený Kristus z roku 1697 
 je jedním z mála jeho dochovaných děl, a protože nese dokonce Václavovu
 signaturu, dá se pokládat za opravdový unikát. Boleslavští patrioti jistě uvítají 
 možnost spatřit obrovité plastiky andělů z jelínkovské dílny, které patřily k pů-
 vodnímu vybavení hlavního oltáře boleslavského kostela sv. Havla. Půvabný
 je také vystavený soubor drobných sošek Čtrnácti svatých Pomocníků zho-
 tovený pro kostel v Dobrovici a zapůjčený z depozitáře Biskupství litoměřic-
 kého. Téměř všechny plastiky jsou polychromované a zrestaurované. 

    


 
Plán akcí na rok 2018

Hlavní výstavní sál
Šaty dělají člověka
(28.2.-3.6..)

Chlum v dávnověku
(9.6.-9.9.)

Mladoboleslavsko a vznik Česko-
slovenska před 100 lety
(18.9.-18.11.)

Andělské Vánoce
(24.11.-6.1. 2019)


Galerie na arkádě
Obrázky z Mladé Boleslavi
Podolec
(28.2.-29.4.)

Obrázky z Mladé Boleslavi
Pták
(2.5.-8.7.)

Jak šel čas třídou Václava Klementa
(10.7.-14.10.)

Andělé očima dětí
(20.10.-6.1. 2019)


Další akce
Muzejní noc
18.5.

Den Středočeského kraje
28.10.

Putování k betlému a betlémské světlo
22.12.

 

© Muzeum Mladoboleslavska
Muzeum Mladoboleslavska, Hrad 1 - Staroměstské náměstí, Mladá Boleslav 293 01