Otevřeno denně 
 mimo pondělí
 květen - září  říjen - duben
 9-12, 13-17   9-12, 13-16

 Vstupné
 plné 40,-Kč, snížené 20,-Kč
 herna s programem 30,-Kč
 dílny k výstavám 40,-Kč

 Mapa

najdete nás také
na Facebooku


 Muzeum Mladoboleslavska
je příspěvkovou organizací
Středočeského kraje
 
 
Dokumenty
Výroční zpráva
za rok 2017

Zpráva o činnosti
za 1. pololetí 2018

 

Další odkazy 

Statutární město
Mladá Boleslav


Informační centrum


 Atlas Česka
 
  InfoČesko.cz


 TOPlist
 
 
 na úvod   o muzeu  expozice   sbírky  výstavy   herna   pro školy  archiv   knihy   pobočky   kontakty  
 Hlavní výstavní sál
 Mladoboleslavsko a vznik Československa před 100 lety
 18. září bude v Muzeu Mladoboleslavska otevřena výstava připomínající sté
 výročí vzniku republiky. Muzeum výstavu připravuje ve spolupráci s Česko-
 slovenskou obcí legionářskou – Jednotou Mladá Boleslav, a tak bude výstava 
 věnována i připomenutí role, kterou při vzniku naší republiky sehráli desítky
 tisíc Čechů a Slováků, kteří vstoupili do legií, jejichž vojenské akce na straně
 Dohody významně podpořily jednání exilových politiků o vzniku a uznání sa-
 mostatného československého státu. Součástí muzejní výstavy bude ještě
 expozice v prostorách Státního Okresního archivu Mladá Boleslav věnovaná 
 osudům některých legionářů z Mladoboleslavska. Návštěvníci muzejní výstavy
 si tak budou moci prohlédnout nejen množství dobových fotografií a doku-
 mentů přibližujících toto přelomové období našich dějin, ale i uniformy, vý-
 zbroj a výstroj příslušníků legií. 
 Na výstavě spolupracovalo Muzeum Mladoboleslavska, Státní okresní archiv 
 Mladá Boleslav a Československá obec legionářská - Jednota Mladá Boleslav.
 Schodiště
 Čím se bavil sudoměřský písmák Jan Evangelista Konopas
 Jan Evangelista Konopas (1833 – 1909) byl nadšeným amatérským etnografem, 
 archeologem a historikem, který s velkým nadšením a zápalem sbíral památky 
 na Boleslavsku. Narodil se v Sudoměři, kde celý život hospodařil na rodném 
 statku čp. 19 a vedle toho se aktivně zapojil do společenského a kulturního ži-
 vota. Spolupracoval s předními českými vlastenci a vědci jako byl Karel Jaromír 
 Erben či Čeněk Zíbrt. V jeho rukopisné pozůstalosti se vedle velkého množství
 folklorních sběrů, záznamů historických událostí či popisů památek dochovalo
 také značné množství jeho vlastních básní a pozoruhodných naivistických kre-
 seb. Ty zachycují nejen historické památky či výjevy z českých dějin, ale také 
 všední život 2. poloviny 19. století, fantastické rekonstrukce událostí a míst, 
 portréty známých osobností, ale také ilustrace kramářských písní. 
 

 Dlouhodobé výstavy
 Barokní dílna rodu Jelínků
 26. listopadu 2015 otevřelo Muzeum Mladoboleslavska na boleslavském hradě 
 výstavu s názvem Barokní dílna rodu Jelínků. Návštěvníci zde mohou shlédnout 
 soubor dřevěných plastik zhotovených členy rodiny Jelínků pro sakrální pros- 
 tory v Mladé Boleslavi a jejím blízkém okolí.   
 Zejména díla Josefa Jiřího Jelínka a jeho synovce Martina Ignáce Jelínka zau-
 jímají velmi důležité místo na české barokní scéně. Svou formou se hlásí 
 k radikálnímu baroku braunovské dílny a stávají se tak pro nás dalšími zprost-
 ředkovateli tvarosloví berniniovského italského baroka. 
 Rodinný sochařský ateliér Jelínků, sídlící v nedalekých Kosmonosích, zde 
 pracuje od sedmdesátých let 17. století nepřetržitě až do počátku 19. století. 
 Svými osobitými sochařskými díly obsazují Jelínkové krajinné dominanty, de-
 korují obce a zdobí interiéry i exteriéry kostelních staveb nejen na Mladobo-
 leslavsku, ale i Jičínsku, Semilsku, Turnovsku či Liberecku. 
 Na výstavě je prezentována řezbářská virtuozita, kterou vložili do svých figur
 světců a světic Josef Jiří a Martin Ignác Jelínek. Boleslavští patrioti jistě uvítají 
 možnost spatřit obrovité plastiky andělů z jelínkovské dílny, které patřily k pů-
 vodnímu vybavení hlavního oltáře boleslavského kostela sv. Havla. Půvabný
 je také vystavený soubor drobných sošek Čtrnácti svatých Pomocníků zho-
 tovený pro kostel v Dobrovici a zapůjčený z depozitáře Biskupství litoměřic-
 kého. Téměř všechny plastiky jsou polychromované a zrestaurované. 

    


 
Celoroční výstavy na nádvoří
Pověstné báchorky Mladoboleslavska
Známé i zapomenuté pověsti, báchorky
 a tajemné příběhy z Mladoboleslavska
Vám přiblíží výstava, která byla vytvořena 
ve spolupráci se spolkem Pověstné báchorky z.s.Máchův Máj - inspirace, fakta, tajemství
Čím s kým se nechal K. H. Mácha inspirovat
 při tvorbě Máje? Jaký má báseň vztah 
k našemu kraji? Inspirační pozadí slavné básně
odhaluje výstava na nádvoří hradu.V tomto roce pro Vás ještě připravujeme 
Hlavní výstavní sál
Mladoboleslavsko a vznik Česko-
slovenska před 100 lety
(18.9.-18.11.)

Andělské Vánoce
(24.11.-6.1. 2019)


Galerie na arkádě
Andělé očima dětí
(20.10.-6.1. 2019)


Další akce
Hradozámecká noc
25.8.

Antikvariát na nádvoří
září

Dny archeologie
20.10.

Den Středočeského kraje
28.10.

Putování k betlému a betlémské světlo
22.12.

 

© Muzeum Mladoboleslavska
Muzeum Mladoboleslavska, Hrad 1 - Staroměstské náměstí, Mladá Boleslav 293 01