Otevřeno denně 
 mimo pondělí
 květen - září  říjen - duben
 9-12, 13-17   9-12, 13-16

 Vstupné
 plné 40,-Kč, snížené 20,-Kč
 herna s programem 30,-Kč
 dílny k výstavám 40,-Kč

 Mapa

najdete nás také
na Facebooku


 Muzeum Mladoboleslavska
je příspěvkovou organizací
Středočeského kraje
 
 
Dokumenty
Výroční zpráva
za rok 2017

 

Další odkazy 

Statutární město
Mladá Boleslav


Informační centrum


 Atlas Česka
 
  InfoČesko.cz


 TOPlist
 
 
 na úvod   o muzeu  expozice   sbírky  výstavy   herna   pro školy  archiv   knihy   pobočky   kontakty  
 Hlavní výstavní sál
 Šaty dělají člověka
 Na právě chystané výstavě Vám chceme přiblížit podoby prvorepublikové módy.
 Módu 20. a 30. let v první řadě významně charakterizovalo výrazné uvolnění a posun 
 k praktičnosti a pohodlnosti oděvu. V nové podobě dámské módy se tak zřetelně odra-
 zilo završené emancipační úsilí a nové společenské postavení ženy. Obraz moderní 
 ženy nyní naplňovala žena vzdělaná, zcestovalá, věnující se sportu a pěstující své 
 zdraví. Praktičnost oděvu byla inspirována anglickým módním stylem a z jeho obliby 
 vycházela i další charakteristika české módy 20. a 30. let, totiž nenápadná elegance, 
 prostá všech módních výstřelků, přehnané zdobnosti nebo křiklavých barev.
 
 Doba 20. a 30. let byla obdobím, kdy ve světě módy začaly hrát významnou roli mo-
 delové a zakázkové domy, jejichž služby ovšem nebyly dostupné každému. Vedle nich 
 pak ale pracovaly větší či menší krejčovské firmy a konfekční závody, které umožnily 
 módně se oblékat mnohem širším vrstvám společnosti. Ve zmiňované době se nebý-
 valým způsobem rozšířilo také vydávání módních časopisů, přičemž své módní rubriky 
 měla i řada časopisů společenských. Tyto časopisy nesloužily jen k udržení povědomí 
 o novinkách módního světa, ale praktickými střihovými přílohami zjednodušovaly i do-
 mácí tvorbu oděvů, která začala být aktuální především v době velké hospodářské 
 krize počátku 30. let.

 Galerie na arkádě
 Obrázky z Mladé Boleslavi - Podolec
 Fotografická výstava představí podoby Podolce od 2. poloviny 19. století až po po-
 čátek 20. století. Původně zahrnovala třetí městská část zvaná Podolec víceméně 
 jen zástavbu soustředěnou v údolí potoka Klenice, pod ostrožnou, na níž se rozkládá
 Staré a Nové město. Později bylo ovšem k Podolci přičleněno i území mezi jičínskou 
 silnicí a cestou vedoucí ke Stakorám, tedy mezi dnešními ulicemi Šmilovského a třídou
 T. G. Masaryka. Na konci 19. století začalo být toto území zastavováno podle nového 
 regulačního plánu, jímž zde byla vytyčena poměrně velkoryse pojatá šachovnicová
 uliční síť. Zástavba tohoto „horního“ Podolce dosáhla do počátku 20. století až k jem-
 nické silnici. Výraznější proměnou prošel v období 2. poloviny 19. století i prostor
 původního Podolce v údolí Klenice. Zde zmizel velký Podolecký rybník, mnohé domy 
 ve staré zástavbě byly přestavěny a mezi drobnými živnostenskými provozovnami 
 se objevilo i několik malých průmyslových podniků.
 


 Dlouhodobé výstavy
 Barokní dílna rodu Jelínků
 26. listopadu 2015 otevřelo Muzeum Mladoboleslavska na boleslavském hradě 
 výstavu s názvem Barokní dílna rodu Jelínků. Návštěvníci zde mohou shlédnout 
 soubor dřevěných plastik zhotovených členy rodiny Jelínků pro sakrální pros- 
 tory v Mladé Boleslavi a jejím blízkém okolí.   
 Zejména díla Josefa Jiřího Jelínka a jeho synovce Martina Ignáce Jelínka zau-
 jímají velmi důležité místo na české barokní scéně. Svou formou se hlásí 
 k radikálnímu baroku braunovské dílny a stávají se tak pro nás dalšími zprost-
 ředkovateli tvarosloví berniniovského italského baroka. 
 Rodinný sochařský ateliér Jelínků, sídlící v nedalekých Kosmonosích, zde 
 pracuje od sedmdesátých let 17. století nepřetržitě až do počátku 19. století. 
 Svými osobitými sochařskými díly obsazují Jelínkové krajinné dominanty, de-
 korují obce a zdobí interiéry i exteriéry kostelních staveb nejen na Mladobo-
 leslavsku, ale i Jičínsku, Semilsku, Turnovsku či Liberecku. 
 Na výstavě je prezentována řezbářská virtuozita, kterou vložili do svých fi-
 gur světců a světic osef Jiří a Martin Ignác Jelínek. Najdeme zde však i práci
 samotného zakladatele dílny Václava Jelínka. Vzkříšený Kristus z roku 1697 
 je jedním z mála jeho dochovaných děl, a protože nese dokonce Václavovu
 signaturu, dá se pokládat za opravdový unikát. Boleslavští patrioti jistě uvítají 
 možnost spatřit obrovité plastiky andělů z jelínkovské dílny, které patřily k pů-
 vodnímu vybavení hlavního oltáře boleslavského kostela sv. Havla. Půvabný
 je také vystavený soubor drobných sošek Čtrnácti svatých Pomocníků zho-
 tovený pro kostel v Dobrovici a zapůjčený z depozitáře Biskupství litoměřic-
 kého. Téměř všechny plastiky jsou polychromované a zrestaurované. 

    


 
Plán akcí na rok 2018

Hlavní výstavní sál
Šaty dělají člověka
(28.2.-3.6..)

Chlum v dávnověku
(9.6.-9.9.)

Mladoboleslavsko a vznik Česko-
slovenska před 100 lety
(18.9.-18.11.)

Andělské Vánoce
(24.11.-6.1. 2019)


Galerie na arkádě
Obrázky z Mladé Boleslavi
Podolec
(28.2.-29.4.)

Obrázky z Mladé Boleslavi
Pták
(2.5.-8.7.)

Jak šel čas třídou Václava Klementa
(10.7.-14.10.)

Andělé očima dětí
(20.10.-6.1. 2019)


Další akce
Muzejní noc
18.5.

Den Středočeského kraje
28.10.

Putování k betlému a betlémské světlo
22.12.

 

© Muzeum Mladoboleslavska
Muzeum Mladoboleslavska, Hrad 1 - Staroměstské náměstí, Mladá Boleslav 293 01